bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
SN: Zakres odpowiedzialności TU obejmuje szkody wyrządzone przez psa rolnika. Uzasadnienie uchwały

SN: Zakres odpowiedzialności TU obejmuje szkody wyrządzone przez psa rolnika. Uzasadnienie uchwały

Dodano: 2017-10-10
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy uchwałą składu 7 sędziów z dnia 20 czerwca 2017 r. (sygn. akt III CZP 114/16) orzekł, że przepis art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ma zastosowanie do szkód wyrządzonych przez psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym. Uchwała została podjęta na wniosek Rzecznika Finansowego, który wskazywał na rozbieżności sądów powszechnych występujących w tym zakresie. Teraz Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie tej uchwały.

Czytaj więcej: SN: Zakres odpowiedzialności TU obejmuje szkody wyrządzone przez psa rolnika

Pliki do pobrania

iii_czp_114-16.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...