SN: Zakres odpowiedzialności TU obejmuje szkody wyrządzone przez psa rolnika

Dodano: 20-06-2017
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 114/16

Sąd Najwyższy uchwałą składu 7 sędziów z dnia 20 czerwca 2017 r. (sygn. akt III CZP 114/16) orzekł, że przepis art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ma zastosowanie do szkód wyrządzonych przez psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym. Uchwała została podjęta na wniosek Rzecznika Finansowego.

- Cieszę się, że po raz kolejny Sąd Najwyższy podzielił nasze stanowisko. Liczę, że dzięki temu ubezpieczyciele przestaną odmawiać pokrycia szkód wyrządzonych przez psa należącego do rolnika, a poszkodowani nie będą skazani na długotrwałe procesy sądowe - mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

W dniu 9 grudnia 2016 r. Rzecznik Finansowy skierował do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wniosek o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku szkód powstałych przy udziale psów należących do rolników posiadających obowiązkowe ubezpieczenie OC. Rzecznik Finansowy we wniosku zadał następujące pytanie: „Czy art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ma zastosowanie do szkód powstałych przy udziale psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym?”

Przeczytaj cały artykuł
wstecz