bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzecznictwo
SN: Prawnik bez obowiązkowego ubezpieczenia nie może reprezentować innych osób

SN: Prawnik bez obowiązkowego ubezpieczenia nie może reprezentować innych osób

Dodano: 2023-09-07

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 lipca 2023r. (sygn. akt I CSK 1293/23) orzekł, że radca prawny lub adwokat nie może reprezentować innych osób, nawet krewnych, jeśli nie wykonuje już zawodu, a tym samym nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Sprawa dotyczyła właściciela nieruchomości, który po niekorzystnym wyroku Sądu Okręgowego w sprawie o zasiedzenie służebności, skorzystał z pomocy pełnomocnika – radcy prawnego, aby zaskarżyć wyrok. Niestety Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną, gdyż uznał, że pełnomocnik nie jest uprawniony do dokonywania takich czynności. Jak się jednak okazało, pełnomocnik skarżącego widniał jako radca prawny niewykonujący zawodu na liście radców prawnych udostępnianej przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Oznacza to również, że nie podlegał on obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, które przewiduje Ustawa o radcach prawnych. Co ważne, radca ten mógł występować przed Sądem Najwyższym jedynie w swoim imieniu, nie mógł zatem podejmować żadnych czynności w imieniu innych osób, nawet jeśli byli to członkowie rodziny.

Artykuły powiązane

Procedura Rozeznania Rynku dla nowego narzędzia UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zachęca do uczestnictwa w Procedurze Rozeznania Rynku, która dotyczy z...

Sąd Najwyższy o nadużyciu roszczenia o wypłatę gwarancji

Sąd najwyższy w wyroku z dnia 2 marca 2023 r. (sygn. akt II CSKP 905/22) oddalając skargę kasacyjną powodów orzekł, że p...

Wkrótce dobre praktyki dla rynku produktów CPI w bancassurance

W dniu 10 maja 2023 r. podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń ogłoszono mapę drogową porozumienia pomiędzy Urzę...