bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Wkrótce dobre praktyki dla rynku produktów CPI w bancassurance

Wkrótce dobre praktyki dla rynku produktów CPI w bancassurance

Dodano: 2023-05-13

W dniu 10 maja 2023 r. podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń ogłoszono mapę drogową porozumienia pomiędzy Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, a PIU i Związkiem Banków Polskich. Ma ono doprowadzić do powstania dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki (CPI). Regulacje te uzupełnią znowelizowaną Rekomendację U, która jest przedmiotem prac UKNF. Celem dobrych praktyk jest podniesienie wartości produktów CPI dla klientów. W związku z tym nacisk będzie kładziony w szczególności na elementu jakościowe produktów oraz zapewnienie odpowiedniej dystrybucji tych produktów przez banki. Dobre praktyki są odpowiedzią na oczekiwania Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) przestawione w raporcie w październiku 2022 r. dotyczącym ubezpieczeń spłaty kredytu oraz w ostrzeżeniu skierowanym do ubezpieczycieli i banków we wrześniu 2022 r. Prezes Zarządu PIU tłumaczy, że ubezpieczyciele i dystrybutorzy będą musieli ustalić zestaw parametrów, które mają wpływ na wartość produktów dla klienta. Parametry te będą nieustannie monitorowane w trakcie istnienia produktu. Prezes zaznacza, że czynności te pozwolą na podejmowanie odpowiednich działań, tak aby zagwarantować odpowiednią wartość produktu dla klienta. Z kolei Prezes zarządu ZBP podkreśla, że regulacja ta obejmie wiele istotnych obszarów, poczynając od tworzenia produktu CPI, następnie wprowadzanie go do obrotu, aż po obsługę i monitorowanie. Celem dobrych praktyk jest również uregulowanie metody kształtowania wynagrodzenia dystrybutora. Regulacje będą dodatkowo zawierały rozwiązania zapewniające odpowiednią wymianę informacji pomiędzy ubezpieczycielami i dystrybutorami ubezpieczeń oraz weryfikację materiałów informacyjnych i marketingowych kierowanych do klienta. Prace nad dokumentem mają potrwać do końca października 2023 r.

Artykuły powiązane

Pada śnieg…na co uważać będąc kierowcą?

„Tato zobacz, jakie piękne płatki lecą z nieba.” Rzeczywiście, stanąłeś w oknie z synem i obaj zachwycacie się tym cudem...

Ubezpieczenia w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku

W dniu 28 listopada 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował biuletyn, w którym zamieszczono analizę ry...

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...