bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Wkrótce dobre praktyki dla rynku produktów CPI w bancassurance

Wkrótce dobre praktyki dla rynku produktów CPI w bancassurance

Dodano: 2023-05-13

W dniu 10 maja 2023 r. podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń ogłoszono mapę drogową porozumienia pomiędzy Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, a PIU i Związkiem Banków Polskich. Ma ono doprowadzić do powstania dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki (CPI). Regulacje te uzupełnią znowelizowaną Rekomendację U, która jest przedmiotem prac UKNF. Celem dobrych praktyk jest podniesienie wartości produktów CPI dla klientów. W związku z tym nacisk będzie kładziony w szczególności na elementu jakościowe produktów oraz zapewnienie odpowiedniej dystrybucji tych produktów przez banki. Dobre praktyki są odpowiedzią na oczekiwania Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) przestawione w raporcie w październiku 2022 r. dotyczącym ubezpieczeń spłaty kredytu oraz w ostrzeżeniu skierowanym do ubezpieczycieli i banków we wrześniu 2022 r. Prezes Zarządu PIU tłumaczy, że ubezpieczyciele i dystrybutorzy będą musieli ustalić zestaw parametrów, które mają wpływ na wartość produktów dla klienta. Parametry te będą nieustannie monitorowane w trakcie istnienia produktu. Prezes zaznacza, że czynności te pozwolą na podejmowanie odpowiednich działań, tak aby zagwarantować odpowiednią wartość produktu dla klienta. Z kolei Prezes zarządu ZBP podkreśla, że regulacja ta obejmie wiele istotnych obszarów, poczynając od tworzenia produktu CPI, następnie wprowadzanie go do obrotu, aż po obsługę i monitorowanie. Celem dobrych praktyk jest również uregulowanie metody kształtowania wynagrodzenia dystrybutora. Regulacje będą dodatkowo zawierały rozwiązania zapewniające odpowiednią wymianę informacji pomiędzy ubezpieczycielami i dystrybutorami ubezpieczeń oraz weryfikację materiałów informacyjnych i marketingowych kierowanych do klienta. Prace nad dokumentem mają potrwać do końca października 2023 r.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...