bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Procedura Rozeznania Rynku dla nowego narzędzia UFG

Procedura Rozeznania Rynku dla nowego narzędzia UFG

Dodano: 2023-08-22

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zachęca do uczestnictwa w Procedurze Rozeznania Rynku, która dotyczy zaprojektowania, budowy i utrzymania nowego narzędzia ubezpieczeniowego jakim jest System Obsługi Szkód i Regresów. SOSiR ma na celu przyśpieszenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań i innych świadczeń. Umożliwi on również zwrot środków wypłaconych przez UFG od sprawców, którzy nie wywiązali się z obowiązku ubezpieczenia. System będzie działał online, co jeszcze bardziej usprawni działalność Funduszu. Co ważne, dzięki nowemu narzędziu ubezpieczeni będą mogli liczyć na mniejsze konsekwencje finansowe, gdyż mechanizm będzie stworzony w oparciu o nowoczesny silnik workflow, wykorzystując zaawansowane algorytmy decyzyjne w celu automatyzacji obsługi procesu. Dzięki temu czas załatwiania spraw przez poszkodowanych ulegnie znacznemu skróceniu. Usługi, które zapewni SOSiR będą dostępne zarówno na każdym etapie procesu likwidacji szkody i zaspokajaniu roszczeń regresowych, jak również kompleksowo do załatwienia całej sprawy. Należy podkreślić, że zakłady ubezpieczeń również otrzymają dostęp do usług nowego narzędzia, co umożliwi im pełną obsługę likwidowanych szkód. Warto też zaznaczyć, że mechanizm będzie korzystał z dostępnych funkcji systemów publicznych m. in. z rejestru PESEL, Rejestru Danych Kontaktowych, SI CEPiK, węzła krajowego login.gov.pl, systemu e-Sąd. Termin składania informacji w Procedurze Rozeznania Rynku upływa 8 września 2023 roku o godzinie 15:00. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page220.jspx?home=t&_afrLoop=8348541275287814&infid=381&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=q5ve1zgml_92

Artykuły powiązane

Automatyczna komunikacja z UFG

Ubezpieczyciele funkcjonujący na rynku muszą spełniać wymagania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i odpowiednio z...

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#6 Nastrój się na prawo – Nowa Rekomendacja U

26 czerwca 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyjęła nową Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk w...