bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
SN: Podstawą ustalenia należnej powodowi kwoty zadośćuczynienia powinno być żądanie pozwu

SN: Podstawą ustalenia należnej powodowi kwoty zadośćuczynienia powinno być żądanie pozwu

Dodano: 2017-05-15
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 marca 2017 r. (sygn. akt I CSK 213/16) orzekł, że podstawą ustalenia należnej powodowi kwoty zadośćuczynienia powinno być żądanie pozwu.

W rozpoznawanej sprawie powód – poszkodowany w zdarzeniu komunikacyjnym – domagał się zasądzenia od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego renty w wysokości 1.200 zł miesięcznie oraz zadośćuczynienia w kwocie 100.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami.

Powód uległ wypadkowi samochodowemu. Przed wypadkiem powód wraz z kierującym pojazdem i innymi osobami spożywali alkohol. Samochód, którego pasażerem był poszkodowany, nie był objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC p.p.m. W następstwie wypadku powód doznał licznych obrażeń ciała: otwartego złamania kości przedramienia, zwichnięcia w stawie łokciowym, rany tłuczonej głowy.

Pliki do pobrania

i_csk_213-16-1.pdf

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...