bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
SN: odszkodowanie z tytułu OC rolników przysługuje za szkodę wyrządzoną w związku z posiadaniem gospodarstwa

SN: odszkodowanie z tytułu OC rolników przysługuje za szkodę wyrządzoną w związku z posiadaniem gospodarstwa

Dodano: 2017-05-30
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 stycznia 2017 r. (sygn. akt V CSK 163/16) orzekł, że odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolników przysługuje za szkodę wyrządzoną „w związku z posiadaniem” przez rolnika gospodarstwa rolnego, a zatem obejmuje swoim zakresem nie tylko skutki zdarzeń związanych z prowadzeniem gospodarstwa, lecz także jego zaniechań.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpili w imieniu i na rzecz małoletniego powoda rodzice. Domagali się oni od pozwanych właścicieli gospodarstwa rolnego i towarzystwa ubezpieczeń, w którym mieli wykupione ubezpieczenie OC rolników, kwoty 900 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, kwoty 56 112 zł tytułem zwrotu wydatków na koszty opieki i renty w kwocie 5 124 zł miesięcznie.

Matka powoda była zatrudniona w gospodarstwie rolniczym prowadzonym przez powodów. Pozwana wezwała ją do dodatkowej pracy w sobotę, udzielając pozwolenia, aby przyprowadziła swego 5-letniego syna, który w tym dniu nie miał zapewnionej opieki. Pozwana wraz z matką pozwoliły dziecku na oddalenie się od ich stanowiska pracy. Bez nadzoru wpadł on do basenu. Gdy znalazła go matka, powód nie wykazywał oznak życia. Wskutek podjętych działań reanimacyjnych, uzyskano powrót akcji serca.

Pliki do pobrania

v_csk_163-16-1.pdf

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...