bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Sejm uchwalił nowelizację zaostrzającą kary dla kierowców

Sejm uchwalił nowelizację zaostrzającą kary dla kierowców

Dodano: 2021-11-02

Sejm uchwalił nowelizację prawa o ruchu drogowym, która ma na celu zaostrzenie kar dla sprawców wykroczeń drogowych. Wprowadzone zmiany dotyczyć będą m.in. wysokości mandatów za przekroczenie prędkości oraz punktów karnych.

W piątek, 29 października bieżącego roku, za przyjęciem ustawy zagłosowało 390 posłów, 18 było przeciw, a 27 wstrzymało się od głosu. Celem przyjętych zmian jest przede wszystkim wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw wypadków drogowych oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

− Koniec z pobłażliwością dla piratów drogowych. Statystki drogowe nie kłamią, wciąż na naszych drogach ginie zbyt dużo osób, każdego dnia przybywa rannych. Wypadki drogowe to nie tylko trauma poszkodowanych i ich bliskich, lecz także koszty dla gospodarki. Straty dla budżetu państwa z tytułu zdarzeń drogowych są szacowane na ponad 56 mld zł rocznie, w 2018 roku koszty te stanowiły 2,7% polskiego PKB – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ustawa podwyższa maksymalną wysokości grzywny z 5 do 30 tys. zł. Projektowane zmiany przewidują podwyższenie kar tylko za wskazany i zamknięty katalog wykroczeń. Zrezygnowano jednak z grzywny w wysokości 1500 złotych za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/ha – obniżono ją do 800 złotych.

− Naszym podstawowym celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Nieprawdą jest, że zależy nam na wpływach do budżetu z tytułu zapłaconych przez kierowców mandatów. Pieniądze z grzywien trafią na budowę dróg i dalszą poprawę bezpieczeństwa. Chciałbym jednak, aby wpływy z tego tytułu wynosiły 0 złotych, oznaczałoby to, że kierowcy jeżdżą bezpiecznie, a życie zachowa wielu uczestników ruchu drogowego – powiedział Andrzej Adamczyk.

Nowe regulacje powinny usprawnić uzyskiwanie renty, która jest wypłacana osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym. W sytuacji, gdy dojdzie do takiego wypadku, w której osoba uprawniona do renty jest na przykład małoletnia, prokurator wystąpi o ustanowienie pełnomocnika z urzędu dla tej osoby. Ponadto, przyjęte przepisy pozwolą na specjalne tymczasowe zabezpieczenie dla osób dochodzących renty lub odszkodowania. W przypadku niewypłacalności sprawcy wykroczenia drogowego ubezpieczyciel wypłaci te świadczenia osobom poszkodowanym i ich rodzinom, a już w dalszej kolejności będzie domagał się ich od sprawcy.

Projekt ustawy umożliwi również udostępnienie ubezpieczycielom informacji o wykroczeniach popełnianych przez kierowcę. W związku z tym, podmioty ubezpieczeniowe będą mogły dostosować stawki polis komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

Obecnie ustawa jest skierowana do Senatu. Jej wejście w życie jest zaplanowane na 1 stycznia 2022 r.

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...