bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bez kategorii
Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Dodano: 2023-05-25
Kategorie:

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc domagać się odszkodowania za naruszenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) musi powstać szkoda. Spór powstał na kanwie austriackich sądów, gdyż działająca tam poczta w ramach dodatkowej działalności od 2017 r. gromadziła informacje na temat preferencji politycznych mieszkańców. Jeden z nich odkrył działania organu pocztowego i postanowił dochodzić przed sądami w Austrii swoich praw oraz odszkodowania za szkodę niemajątkową, pomimo tego, że informacje te nie zostały przekazane żadnym innym podmiotom. Mężczyzna uważał, że przypisywanie preferencji politycznych jest zniewagą i prowadzi to do utraty zaufania oraz poczucia upokorzenia. Zaznaczył również, że nie udzielił poczcie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Sądy zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji oddaliły powództwo, stwierdzając, że szkoda nie była wystarczająco znacząca. W związku z tym sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który postanowił zwrócić się do TSUE z pytaniem jaki zakres ma prawo do odszkodowania w sytuacji wystąpienia skody majątkowej lub niemajątkowej z powodu naruszenia przepisów RODO. Sąd chciał wiedzieć też, czy samo naruszenie może być przesłanką do żądania odszkodowania, czy jest to możliwe tylko wtedy, gdy szkoda niemajątkowa będzie znacząca. TSUE w wyroku potwierdził stanowiska sądów austriackich, podkreślił, że samo naruszenie RODO nie rodzi prawa do odszkodowania. Z innej strony, Trybunał zaznaczył, że nie można wyznaczyć żadnego progu istotności dla odszkodowania za szkodą niematerialną. Oznacza to, że nawet przy drobnych szkodach można domagać się odszkodowania. TSUE podkreślił również, że prawo do odszkodowania w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych pełni funkcję kompensacyjną, a instrument ten ma zapewnić pełne i skuteczne odszkodowania za poniesioną szkodę.

Artykuły powiązane

10 głównych ryzyk stojących przed bankami

Nowa dekada to nowe wyzwania dla branży finansowej. EY, we współpracy z Instytutem Finansów Międzynarodowych, zide...

18 milinów złotych z nienależnych prowizji

Do sądu trafił skierowany przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej gru...

„Chcemy stać się ubezpieczycielem uniwersalnym” – prezes Concordii o planach spółki

Jacek Smolarek, prezes grupy Concordia, zapowiedział na łamach dziennika Puls Biznesu rozszerzenie udziału w innych se...