bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Rząd szykuje zmiany w PPE

Rząd szykuje zmiany w PPE

Dodano: 2021-07-27

W Rządowym Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji ustaw o PPE, IKE i IKZE. Jego celem jest wprowadzenie zmian i udogodnień dla pracodawców i oszczędzających, mają one zachęcić do korzystania z programów długoterminowego oszczędzania.

W uzasadnieniu projektu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podało, że zmiana przepisów ma zapewnić „harmonijny rozwój systemu emerytalnego”. W tym celu zaproponowano zmiany dwóch aktów prawnych:

  • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych oraz
  • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Nowelizacją wprowadza się m.in. ułatwienia dla pracodawców w prowadzeniu PPE. W tym celu zaproponowano zmniejszenie obowiązków administracyjnych dla przedsiębiorców, poprzez przerzucenie ich na instytucje finansowe obsługujące PPE.

Ponadto będzie też uproszczony proces zawierania porozumień o zawieszeniu naliczania i odprowadzania składek podstawowych bądź o czasowym ograniczeniu wysokości składki podstawowej w PPE przez rezygnację z trybu ich rejestracji przez organ nadzoru. Zamiast trybu rejestracji powyższych porozumień proponuje się wprowadzenie trybu notyfikacji faktu ich zawarcia, co nie wymagałoby wydania decyzji administracyjnej.

Ustawą zmienia się też warunki uczestnictwa w programie, w tym zniesienie fakultatywnego zakazu wnoszenia składki dodatkowej, bezwarunkowe dopuszczenie możliwości wnoszenia składek dodatkowych, również za okresy nieobecności w pracy (np. w związku z urlopem wychowawczym).

Zmiany mają wejść w życie z dniem 2 kwietnia 2022 r., z wyjątkami.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego jest udostępniony do pobrania w pełnej publikacji.

Pliki do pobrania

projekt_26.pdf
obwieszczenie_poz._1357.pdf

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...