bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Rząd będzie regulował działalność Ubera. Kierowcy z obowiązkowym ubezpieczeniem OC i NNW

Rząd będzie regulował działalność Ubera. Kierowcy z obowiązkowym ubezpieczeniem OC i NNW

Dodano: 2017-09-21

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Ma on na celu stworzenie jednakowych warunków prawnych dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób, zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów oraz wprowadzenie mechanizmów umożliwiających skuteczniejszą kontrolę prawidłowości wykonywania działalności gospodarczej przez pośredników i podmioty z nimi współpracujące. W uzasadnieniu projektu wskazano też, że nowelizacja obejmie również podmioty pośredniczące pomiędzy pasażerami a kierowcami w przekazywaniu zleceń przewozowych złożonych m.in. za pomocą aplikacji mobilnych, które obecnie nie podlegają żadnym regulacjom w Polsce.

Zgodnie z propozycją ministerstwa, za pośrednictwo przy przewozie osób należy rozumieć działalność gospodarczą polegającą na przekazywaniu zleceń przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką, a także zawieraniu umowy w imieniu klienta lub podmiotu wykonującego przewóz osób lub pobieraniu opłaty za tę usługę poprzez dostarczanie lub udostępnianie do tych celów programów komputerowych, aplikacji mobilnych, platform teleinformatycznych albo innych środków przekazu informacji.

Projekt ustawy nakłada na pośrednika przy przewozie osób obowiązek weryfikacji, czy podmiot zatrudniony lub współpracujący z pośrednikiem, który realizuje zlecenia przewozu osób na jego rzecz, posiada ważne OC posiadaczy pojazdów mechanicznych właściwe dla wykonywanej działalności gospodarczej oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pasażera. Konsekwencją niespełnienia tego obowiązku będzie sankcja finansowa w wysokości 1 000 zł.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem znajduje się w „Pełnej publikacji”.

Pliki do pobrania

projekt_ustawy_o_przewozie_os..pdf

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...