bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Dane osobowe
Przetwarzanie danych potencjalnych klientów

Przetwarzanie danych potencjalnych klientów

Dodano: 2014-08-27
Publikator: GIODO

Zgoda bowiem wyrażona przez potencjalnego klienta dotyczy przetwarzania jego danych osobowych jedynie w celu przedstawienia mu oferty ubezpieczeniowej i nie obejmuje przetwarzania (w tym przechowywania) jego danych, po przedstawieniu mu tej oferty, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Nie można również przyjąć, iż dane te są przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, gdyż zgoda ta nie jest zgodą odrębną.

Zgoda nie może mieć charakteru abstrakcyjnego, lecz winna odnosić do skonkretyzowanego stanu faktycznego, obejmując tylko określone dane oraz sprecyzowany sposób i cel ich przetwarzania A zatem zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych powinna być odrębnym oświadczeniem woli, z treści którego wynikałaby zgoda na przetwarzanie w tym właśnie celu.

GI- DEC-DIS-105/04/208

Pliki do pobrania

gi-_dec-dis-105-04-208_zbieranie_danych_potencjalnych_klientow.pdf

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...