bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Dane osobowe
Przetwarzanie danych potencjalnych klientów

Przetwarzanie danych potencjalnych klientów

Dodano: 2014-08-27
Publikator: GIODO

Zgoda bowiem wyrażona przez potencjalnego klienta dotyczy przetwarzania jego danych osobowych jedynie w celu przedstawienia mu oferty ubezpieczeniowej i nie obejmuje przetwarzania (w tym przechowywania) jego danych, po przedstawieniu mu tej oferty, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Nie można również przyjąć, iż dane te są przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, gdyż zgoda ta nie jest zgodą odrębną.

Zgoda nie może mieć charakteru abstrakcyjnego, lecz winna odnosić do skonkretyzowanego stanu faktycznego, obejmując tylko określone dane oraz sprecyzowany sposób i cel ich przetwarzania A zatem zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych powinna być odrębnym oświadczeniem woli, z treści którego wynikałaby zgoda na przetwarzanie w tym właśnie celu.

GI- DEC-DIS-105/04/208

Pliki do pobrania

gi-_dec-dis-105-04-208_zbieranie_danych_potencjalnych_klientow.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...