bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Dane osobowe
Przekazanie danych do Urzędu Celnego

Przekazanie danych do Urzędu Celnego

Dodano: 2014-08-27
Publikator: GIODO

Nie można przyjąć, iż Zakład udostępniając dane osobowe Skarżącej naruszył jej prawa i wolności, w sytuacji, gdy istniało podejrzenie, że Skarżąca sama naruszyła obowiązujące przepisy prawa. Należy także uznać, iż powoływanie się przez Skarżącą na naruszenie przez Zakład przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w sytuacji gdy Skarżąca sama nie postępowała zgodnie z przepisami prawa jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W myśl art. 1 a ust. 5 obowiązującej do dnia 1 stycznia 2004 r. ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 z późn. zm.), zakład ubezpieczeń mógł zlecać wykonanie określonych czynności ubezpieczeniowych innym podmiotom. Czynności, te wykonywane przez te podmioty traktowane były jak czynności ubezpieczeniowe.

Stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy, przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zostanie spełniona jedna z wymienionych w tym przepisie przesłanek. Każda z przesłanek przetwarzania danych posiada charakter autonomiczny i niezależny. Równoprawność przesłanek legalizujących proces przetwarzania danych osobowych odnosi się do wszelkich form przetwarzania danych, zdefiniowanych w art. 7 ust. 2 ustawy, w tym również do ich udostępniania.

 

Sygn. GI-DEC-DS-99/04

 

Pliki do pobrania

giodo_gi-dec-ds-99.04_przekazanie_danych_do_urzedu_celnego_auto_-_casco..pdf

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...