bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Dane osobowe
Przekazanie danych do Urzędu Celnego

Przekazanie danych do Urzędu Celnego

Dodano: 2014-08-27
Publikator: GIODO

Nie można przyjąć, iż Zakład udostępniając dane osobowe Skarżącej naruszył jej prawa i wolności, w sytuacji, gdy istniało podejrzenie, że Skarżąca sama naruszyła obowiązujące przepisy prawa. Należy także uznać, iż powoływanie się przez Skarżącą na naruszenie przez Zakład przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w sytuacji gdy Skarżąca sama nie postępowała zgodnie z przepisami prawa jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W myśl art. 1 a ust. 5 obowiązującej do dnia 1 stycznia 2004 r. ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 z późn. zm.), zakład ubezpieczeń mógł zlecać wykonanie określonych czynności ubezpieczeniowych innym podmiotom. Czynności, te wykonywane przez te podmioty traktowane były jak czynności ubezpieczeniowe.

Stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy, przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zostanie spełniona jedna z wymienionych w tym przepisie przesłanek. Każda z przesłanek przetwarzania danych posiada charakter autonomiczny i niezależny. Równoprawność przesłanek legalizujących proces przetwarzania danych osobowych odnosi się do wszelkich form przetwarzania danych, zdefiniowanych w art. 7 ust. 2 ustawy, w tym również do ich udostępniania.

 

Sygn. GI-DEC-DS-99/04

 

Pliki do pobrania

giodo_gi-dec-ds-99.04_przekazanie_danych_do_urzedu_celnego_auto_-_casco..pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...