bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Dane osobowe
Przekazanie danych do Urzędu Celnego

Przekazanie danych do Urzędu Celnego

Dodano: 2014-08-27
Publikator: GIODO

Nie można przyjąć, iż Zakład udostępniając dane osobowe Skarżącej naruszył jej prawa i wolności, w sytuacji, gdy istniało podejrzenie, że Skarżąca sama naruszyła obowiązujące przepisy prawa. Należy także uznać, iż powoływanie się przez Skarżącą na naruszenie przez Zakład przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w sytuacji gdy Skarżąca sama nie postępowała zgodnie z przepisami prawa jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W myśl art. 1 a ust. 5 obowiązującej do dnia 1 stycznia 2004 r. ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 z późn. zm.), zakład ubezpieczeń mógł zlecać wykonanie określonych czynności ubezpieczeniowych innym podmiotom. Czynności, te wykonywane przez te podmioty traktowane były jak czynności ubezpieczeniowe.

Stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy, przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zostanie spełniona jedna z wymienionych w tym przepisie przesłanek. Każda z przesłanek przetwarzania danych posiada charakter autonomiczny i niezależny. Równoprawność przesłanek legalizujących proces przetwarzania danych osobowych odnosi się do wszelkich form przetwarzania danych, zdefiniowanych w art. 7 ust. 2 ustawy, w tym również do ich udostępniania.

 

Sygn. GI-DEC-DS-99/04

 

Pliki do pobrania

giodo_gi-dec-ds-99.04_przekazanie_danych_do_urzedu_celnego_auto_-_casco..pdf

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...