bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
IT w finansach
Przeciwdziałanie atakom DDoS

Przeciwdziałanie atakom DDoS

Dodano: 2022-02-24
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Zespół ds. telekomunikacji oraz Zespół CSIRT Komisji Nadzoru Finansowego przygotowały opracowanie opisujące koncepcje, narzędzia i techniki chroniące przed atakami DDoS.

Ataki DDoS to popularny rodzaj działań cyberprzestępców. Zdaniem KNF, każda organizacja powinna przeprowadzić analizę ryzyka w obszarze ataków DDoS na własną infrastrukturę teleinformatyczną. Następnie, na podstawie wyników analizy dobrać narzędzia, rozwiązania techniczne oraz model architektury dostępowej do internetu, by chronić się przed atakami takimi jak odmowa dostępu do usługi.

Opracowanie zespołów Komisji Nadzoru Finansowego: „Dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania atakom DDoS” jest dostępne do pobrania na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

dobre_praktyki_w_zakresie_przeciwdzialania_atakom_ddos_77247.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...