bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Dane osobowe
Prawnie usprawiedliwiony cel przetwarzania danych przez zakład ubezpieczeń bez zgody osoby zainteresowanej

Prawnie usprawiedliwiony cel przetwarzania danych przez zakład ubezpieczeń bez zgody osoby zainteresowanej

Dodano: 2014-08-27
Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Przez zgodę osoby, której dane dotyczą rozumie się oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażającego zgodę. Zgoda taka powinna być konkretna.

Prawnie usprawiedliwionego celu nie można dopatrywać się ewentualnie w przyszłym dochodzeniu roszczeń z tytułu prowadzonej działalności ubezpieczeniowej, ponieważ przechowywane dane dotyczą osób, z którymi nie zawarto umowy, a więc zakładu ubezpieczeń nie łączy z tymi osobami żaden stosunek obligacyjny, który mógłby być podstawą ewentualnego, przyszłego roszczenia.

 

Sygn. II SA/Wa 1612/06

 

Pliki do pobrania

ii_sa_wa_1612_06__prawnie_usprawiedliwiony_cel_przetwarzania_danych.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...