bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Podatkowe skutki dzielenia się kurtażem

Podatkowe skutki dzielenia się kurtażem

Dodano: 2015-08-03

Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym broker ubezpieczeniowy wykonuje działalność brokerską, na którą składają się czynności wykonywane w imieniu i na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej zwane czynnościami brokerskimi. Polegają one na zwieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

Wprawdzie z przepisów regulujących wykonywanie zawodu brokera (rozdział 3 ustawy) wprost to nie wynika, ale na podstawie treści definicji pośrednictwa ubezpieczeniowego już bezsprzecznie można stwierdzić, że broker wykonuje swoje czynności za wynagrodzeniem. Jednak, poza tym ogólnym stwierdzeniem ustawa milczy o wynagrodzeniu brokera oraz o podmiocie zobowiązanym do jego zapłaty. Prawo milczy też na temat formy wynagrodzenia brokera. Doktryna prawa ubezpieczeniowego nakazuje zatem przyjąć za obowiązujące reguły wykształcone w obrocie, w tym przez umowy zawierane przez zainteresowane strony kierując się zasadą swobody umów.

Pliki do pobrania

oodatkowe_skutki_dzielenia_sie_kurtazem_pcz_aws.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...