bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
PIU: Podsumowanie I kw. 2016 r. rynku bancassurance (II)

PIU: Podsumowanie I kw. 2016 r. rynku bancassurance (II)

Dodano: 2016-10-04
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

We wczorajszym wydaniu dziennika beinsured podaliśmy Państwu wyniki raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń dotyczące rynku bancassurance w dziale I; z opracowaniem można zapoznać się na portalu beinsured.pl, pod adresem: http://www.beinsured.pl/analizy-i-raporty/piu-podsumowanie-i-kw-2016-r-rynku-bancassurance-i,182.html. Dziś zaprezentujemy kolejną część raportu dotyczącą dystrybucji pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych w kanale bancassurance.

Dział II

W porównaniu do I kw. 2015 r. znacząco zmalał udział wysokości składki zebranej brutto w kanale bancassurance dla zakładów ubezpieczeń działu II. Rok temu wynosił on 9,3%, podczas gdy w analizowanym okresie było to 6,3%. Ostatni tak niski przypis składki brutto w kanale bancassurance odnotowano cztery lata temu – w I kw. 2012 r.

W przypadku rozbicia na produkty poszczególnych grup działu II największy wzrost udziału przypisu składki brutto w porównaniu do I kw. 2015 r. odnotowały ubezpieczenia od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych – z 15,1% w I kw. 2015 r. do 21,7% w I kw. 2016 r. zmniejszył się natomiast udział wysokości składek produktów z grup 1-2, tj. ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych. Spadek nastąpił o 10,1 p.p. z 42,2% w I kw. 2015 r. do 32,1% w I kw. 2016 r. Jest to największy udział składki ubezpieczeń działu II w kanale bancassurance. Drugą pozycję w zestawieniu udziału zebranej składki w dziale II zajmują produkty ubezpieczenia kredytu, gwarancje, ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych. W przypadku tej grupy udział rynkowy wynosi 31,6%.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...