PIU: Podsumowanie I kw. 2016 r. rynku bancassurance (I)

Dodano: 03-10-2016
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń
Kategorie :

Dział I

Z danych opracowanych przez PIU wynika, że udział bancassurance systematycznie maleje w sprzedaży ubezpieczeń na życie. W I kw. 2016 r. jedynie 31,9% wartości składki zebranej przez ubezpieczycieli w dziale I pochodziło z kanału bancassurance. W I kw. 2015 r. wskaźnik ten wynosił 39%. A zatem w ostatnim roku bancassurance odnotował największy spadek udziału w wysokości uzyskanej składki działu I, co dało najniższy wynik od 2009 r. Trend spadkowy udziału kanału bancassurance w dystrybucji ubezpieczeń działu I jest widoczny od połowy 2012 r., wówczas odniósł rekordowy wynik blisko 60%-wego udziału w wysokości zebranej składki przez zakłady ubezpieczeń na życie.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz