PIU: Podsumowanie I kw. 2016 r. rynku bancassurance (I)

Dodano: 03-10-2016
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń
Kategorie :

Dział I

Z danych opracowanych przez PIU wynika, że udział bancassurance systematycznie maleje w sprzedaży ubezpieczeń na życie. W I kw. 2016 r. jedynie 31,9% wartości składki zebranej przez ubezpieczycieli w dziale I pochodziło z kanału bancassurance. W I kw. 2015 r. wskaźnik ten wynosił 39%. A zatem w ostatnim roku bancassurance odnotował największy spadek udziału w wysokości uzyskanej składki działu I, co dało najniższy wynik od 2009 r. Trend spadkowy udziału kanału bancassurance w dystrybucji ubezpieczeń działu I jest widoczny od połowy 2012 r., wówczas odniósł rekordowy wynik blisko 60%-wego udziału w wysokości zebranej składki przez zakłady ubezpieczeń na życie.

W zestawieniu produktów działu I dystrybuowanych w bancassurance od 2009 r. obserwuje się spadek udziału produktów związanych z produktem bankowym. Zwiększył się natomiast udział pozostałych grup produktów. Również od 2012 r. trend spadkowy odnotowuje grupa produktów inwestycyjnych. W I kw. 2016 r. 14% rynku bancassurance stanowiły ubezpieczenia niezwiązane z produktem bankowym, 79,7% ubezpieczenia będące uzupełnieniem oferty banku i 6,2% produkty inwestycyjne. W zestawieniu udziału poszczególnych grup produktów w składce zebranej w kanale bancassurance wyniki te przedstawiają się następująco: 2,9% stanowią produkty niezwiązane z ofertą banku, 30% produkty dołączane do oferty banku i 67,1% produkty inwestycyjne. Z czego najsilniejszy spadek wysokości udziału składki odnotowują produkty inwestycyjne, podczas gdy życiowe zakłady ubezpieczeń uzyskują wyższy przypis składek w pozostałych grupach ubezpieczeń.

W przypadku produktów inwestycyjnych w I kw. 2016 r. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku nieznacznie wzrosła okresowa opłata składek z 12,2% do 16,4%. Również coraz więcej jest sprzedawanych produktów indywidualnych. W I kw. 2016 r. stanowiły one 77,3% grupy produktów inwestycyjnych; rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 73,8%.

Średnia składka na ubezpieczenia inwestycyjne pozyskana w kanale bancassurance w analizowanym okresie wynosiła 12 152 zł w przypadku jednorazowej składki i 4 244 zł dla składek okresowych. W 2015 r. kwoty te kształtowały się odpowiednio: 17 032 zł i 3 634 zł. Średnia składka ubezpieczenia spłaty kredytu dla produktów z jednorazową opłatą spadła z 567 zł w I kw. 2015 r. do wysokości 495 zł w analizowanym okresie. Natomiast dla składek okresowych pozostała bez większych zmian, tj. 143 zł w I kw. 2016 r. W przypadku pozostałych produktów niepowiązanych z ofertą banku wskaźnik ten był identyczny dla składek okresowych i jednorazowych i uplasował się na poziomie 181 zł. 

W jutrzejszym wydaniu dziennika beinsured przestawimy podsumowanie rynku bancassurance dla działu II.

Raport PIU – Polski Rynek Bancassurance I kw. 2016 jest dostępny na stronie internetowej Izby pod adresem:
http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Bancassurance/Polski%20rynek%20bancassurance%20I%20kw.%202016.pdf

wstecz