bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Organizator turystyki odpowiada za nienależyte wykonanie usługi przewozu lotniczego

Organizator turystyki odpowiada za nienależyte wykonanie usługi przewozu lotniczego

Dodano: 2017-01-25
Publikator: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w wyroku z dnia 14 października 2016 r. (sygn. akt I C 402/15) orzekł, że organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, w tym również za szkodę doznaną przez turystów na skutek nienależytego wykonania przewozu lotniczego.

W rozpoznawanej sprawie powodowie wnieśli o zasądzenie od pozwanego organizatora turystyki kwoty 8.540 zł tytułem zadośćuczynienia za zmarnowany urlop oraz 1.730 zł tytułem odszkodowania za zagubiony bagaż. Powodowie zawarli z pozwaną spółką umowę o świadczenie usług turystycznych, na podstawie której uczestniczyli w zorganizowanej imprezie turystycznej w Egipcie. Podczas podróży lotniczej została zagubiona walizka, w której znajdowały się rzeczy osobiste obojga powodów: ubrania, kosmetyki i przybory toaletowe. Powodowie odzyskali ją dopiero na dwa dni przed powrotem do Polski. W uzasadnieniu pozwu wskazali, że odszkodowanie należne jest im na mocy umowy ubezpieczenia, zaś pozwany ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za spełnienie przez ubezpieczyciela świadczenia z umowy ubezpieczenia.

Pliki do pobrania

orzeczenie_i_c_402_15.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...