bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Opinie
Przełomowy wyrok dla działalności call center

Przełomowy wyrok dla działalności call center

Dodano: 2023-01-26
Kategorie:

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w dniu 4 stycznia 2019 r. wydał przełomowy dla działalności telemarketingowej wyrok (sygn. akt IV Ca 1873/16), w którym podzielił interpretację Sądu Rejonowego w przedmiotowej sprawie i przesądził, że zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne nie jest zabronione wykonywanie połączeń na losowo wybrane numery abonentów bez ich uprzedniej zgody w celu odebrania od nich zgody na przedstawienie oferty marketingowej. Wyrok jest prawomocny.

Według Sądu Rejonowego pozwanej spółce, która prowadziła kontakt telefoniczny z abonentami, nie można zarzucić naruszenia art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, zgodnie z którym zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. W pisemnym uzasadnieniu wyroku Sąd przyznał, że kluczowe jest odróżnienie pojęcia marketingu bezpośredniego od innych form marketingu. Marketing bezpośredni służy bowiem „informowaniu o możliwości bezpośredniego nabycia towarów lub usług oraz składania potencjalnym klientom propozycji zawarcia umów, tym samym nie obejmuje swym zakresem pojęciowym kontaktów z użytkownikami końcowymi podejmowanych celem informowania o działalności przedsiębiorcy bez składania mu oferty handlowej i propozycji zawarcia umowy przez telefon”. Zgodnie z powyższą interpretacją Sąd stwierdził, iż „nie jest sprzeczne z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego wykonywanie (…) połączeń na losowo wybrane numery abonentów bez ich zgody w celu ustalenia, czy wyrażają oni zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego. Dopiero po wyrażeniu zgody strona pozwana prowadzi w stosunku do abonentów czynności polegające na marketingu bezpośrednim”. W uzasadnieniu wyroku Sąd powołał się również na konstytucyjną zasadę proporcjonalności, która przemawia za interpretacją zakazu z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego w sposób ścisły, a nie rozszerzający.

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych Sąd uznał, że „wykorzystywany samodzielnie anonimowo ciąg cyfr stanowiący numer telefoniczny nie może stanowić danej osobowej, gdyż nie pozwala on na identyfikację abonenta, a numer telefonu stanowi daną osobową jedynie w sytuacji takiego jego przetwarzania, która pozwala choćby na pośrednią identyfikację abonenta tzn. gdyby był przetwarzany łącznie z innymi informacjami na temat abonenta.” Podmiot, który wybiera numery telefonów w sposób losowy, nie przetwarza więc danych osobowych, a związku z tym w ocenie Sądu nie można też mówić o naruszeniu dobra osobistego, jakim jest prawo do ochrony danych osobowych.

Takie rozstrzygnięcie Sądu z pewnością stanowi dobrą wiadomość dla przedsiębiorców prowadzących działalność telemarketingową. Konieczność każdorazowego uzyskiwania przez przedsiębiorców zgody na kontakt telefoniczny przed nawiązaniem jakiegokolwiek kontaktu z klientem stanowiłaby bowiem poważne utrudnienie i stawiałaby podstawy dalszego funkcjonowania call center pod znakiem zapytania.

Artykuły powiązane

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...

Spółka Provident z licencją krajowej instytucji płatniczej?

Provident liczy na to, że będzie pierwszą firmą pożyczkową na polskim rynku z licencją krajowej instytucji płatniczej (K...

Jak dobrze mieć assistance domowy!

Przeciekający zawór od pralki, zalane mieszkanie czy zmywarka, która przestała działać… Nikogo nie cieszą takie niespodz...