bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zdarzeniami przypadkowymi

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zdarzeniami przypadkowymi

Dodano: 2016-09-30
Publikator: Sąd Apelacyjny w Krakowie

Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 5 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I ACa 978/15) orzekł, że odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zdarzeniami przypadkowymi może być uznana wtedy, gdy ustawodawca jednoznacznie taką odpowiedzialność określonych osób przewiduje.

W rozpoznawanej sprawie powódka w pozwie skierowanym przeciwko Skarbowi Państwa domagała się zasądzenia łącznej kwoty 329 tys. zł odszkodowania za szkody, jakich doznała w wyniku wypadku spowodowanego przez upadek drzewa na drogę krajową.

W trakcie podróży tuż przed pojazd zwaliło się drzewo. Powódka, chcąc uniknąć kolizji, skręciła na pobocze i uderzyła w inne drzewo stojące niedaleko drogi. Powódka twierdziła, że upadek drzewa przed samochodem, którym kierowała, był wynikiem przegnicia korzenia drzewa, które, jej zdaniem, powinno zostać usunięte przez stronę pozwaną.

Pozwany wnosił o oddalenie powództwa. Zarzucił, że drzewo, które upadło na drogę przed samochodem powódki rosło poza pasem drogowym, a zatem poza obszarem zarządzanym przez Generalną Dyrekcję (…). Lasy Państwowe nie ponoszą natomiast odpowiedzialności za upadek drzewa, gdyż faktu przegnicia korzenia nie można było rozpoznać przed upadkiem drzewa, zaś w chwili zdarzenia wiał silny wiatr, a grunt na skutek obfitych opadów był rozmiękły, co sprzyjało przegniciu drzewa. Z interwencją uboczną po stronie pozwanej wystąpiło towarzystwo ubezpieczeń z racji umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które zostało zawarte z pozwanym Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem. Interwenient uboczny wnosił o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu, przyłączając się do zarzutów strony pozwanej.

Pliki do pobrania

orzeczenie_i_aca_978_15.pdf

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...