bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Odpowiedzialność ubezpieczyciela za zniszczenie bagażu turysty

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za zniszczenie bagażu turysty

Dodano: 2016-08-05
Publikator: Sąd Okręgowy w Gliwicach

Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 9 marca 2016 r. (sygn. akt III Ca 1995/15) orzekł, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za zniszczenie bagażu podróżnego w wyniku zdarzeń losowych czyli zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczającego, które powodują uszczerbek w dobrach osobistych lub dobrach majątkowych po stronie ubezpieczającego.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił turysta, którego bagaż uległ zniszczeniu. Powód domagał się od ubezpieczyciela odszkodowania w kwocie 1.700 zł z ustawowymi odsetkami.

Powód po przylocie do Bangkoku odebrał swój bagaż. Stwierdził, że uszkodzeniu uległa walizka, której jeden bok był połamany oraz, że spowodowało to rozlanie niemal pełnego flakonu perfum drogiej marki. Po powrocie do kraju, powód zgłosił szkodę u pozwanego ubezpieczyciela.

Pliki do pobrania

orzeczenie_3_2.pdf

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...