bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Odpowiedzialność ubezpieczyciela za brak należytej staranności adwokata

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za brak należytej staranności adwokata

Dodano: 2016-08-22
Publikator: Sąd Okręgowy w Łodzi

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 5 sierpnia 2016 r. (sygn. akt XIII Ga 413/16) orzekł, że zachowaniu adwokata, który wniósł pozew, pomimo, iż w podobnej sprawie zapadło orzeczenie odrzucające powództwo z powodu braku jurysdykcji krajowej, można przypisać wyłącznie brak należytej staranności w prowadzeniu sprawy i w konsekwencji podjęcie błędnych decyzji procesowych, co przesądza wyłącznie o winie nieumyślnej ubezpieczonej.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpiła spółka, która w wyniku błędu swojej adwokat, poniosła koszty związane z powództwem. Reprezentująca powodową spółkę adwokat wniosła w jej imieniu powództwo do Sądu, który w analogicznej sprawie odrzucił pozew z uwagi na brak jurysdykcji krajowej. Spółka domagała się wypłaty odszkodowania.

Pliki do pobrania

orzeczenie_6.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...