bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Dane osobowe
Ochrona danych osobowych przez zakład ubezpieczeń; forma zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przy przetwarzaniu danych osób

Ochrona danych osobowych przez zakład ubezpieczeń; forma zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przy przetwarzaniu danych osób

Dodano: 2014-08-27
Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

1. Przepis art. 25 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej nie stanowi podstawy prawnej dla udostępniania danych osobowych ubezpieczonego innym podmiotom, szczególnie w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania w połączeniu z informacją o stopniu inwalidztwa. Po pierwsze dlatego, iż przepis ten dotyczy udzielania informacji zakładom ubezpieczeń przez inne podmioty, nie zaś przez zakład ubezpieczeń innym podmiotom. Po drugie art. 19 ust. 2 wskazanej ustawy, nie wymienia ww. podmiotów, jako tych, którym zakład ubezpieczeń może udzielać tego typu informacji przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w tym przepisie.

2. W przypadku, gdy wyniki działania kontrolnego wskazują na to, iż działanie lub zaniechanie kierownika jednostki, jej pracownika lub innej osoby fizycznej będącej administratorem danych nosi znamiona przestępstwa, organ ma obowiązek skierowania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organu powołanego do ścigania przestępstw. Nie dokonuje tego jednak, jak w przypadku art. 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w drodze decyzji administracyjnej, lecz w drodze wystąpienia, które stanowi realizację jego kompetencji w tej sprawie”.

 

Pliki do pobrania

ii_sa_wa_2260_06__ochrona_danych_osobowych_przez_zaklad_ubezpieczen.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...