bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Dane osobowe
Ochrona danych osobowych przez zakład ubezpieczeń; forma zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przy przetwarzaniu danych osób

Ochrona danych osobowych przez zakład ubezpieczeń; forma zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przy przetwarzaniu danych osób

Dodano: 2014-08-27
Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

1. Przepis art. 25 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej nie stanowi podstawy prawnej dla udostępniania danych osobowych ubezpieczonego innym podmiotom, szczególnie w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania w połączeniu z informacją o stopniu inwalidztwa. Po pierwsze dlatego, iż przepis ten dotyczy udzielania informacji zakładom ubezpieczeń przez inne podmioty, nie zaś przez zakład ubezpieczeń innym podmiotom. Po drugie art. 19 ust. 2 wskazanej ustawy, nie wymienia ww. podmiotów, jako tych, którym zakład ubezpieczeń może udzielać tego typu informacji przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w tym przepisie.

2. W przypadku, gdy wyniki działania kontrolnego wskazują na to, iż działanie lub zaniechanie kierownika jednostki, jej pracownika lub innej osoby fizycznej będącej administratorem danych nosi znamiona przestępstwa, organ ma obowiązek skierowania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organu powołanego do ścigania przestępstw. Nie dokonuje tego jednak, jak w przypadku art. 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w drodze decyzji administracyjnej, lecz w drodze wystąpienia, które stanowi realizację jego kompetencji w tej sprawie”.

 

Pliki do pobrania

ii_sa_wa_2260_06__ochrona_danych_osobowych_przez_zaklad_ubezpieczen.pdf

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...