bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych przyjęta przez Senat

Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych przyjęta przez Senat

Dodano: 2016-08-04

W dniu 4 sierpnia 2016 r. Senat przyjął Ustawę o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 lipca 2016 r. bez wnoszenia poprawek.

Ustawa zmierza do wzmocnienia całościowego systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży. W tym celu tworzy się Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) w postaci rachunku prowadzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. TFG stanowić będzie – obok systemu podstawowego – system uzupełniający zabezpieczeń finansowych biur podróży (tzw. II filar).

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2016 r. W tym dniu została ona również przekazana do Senatu. Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 sierpnia 2016 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 lipca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Posiedzenie obu Komisji w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

 

Projekt ustawy szczegółowo omówiony został na beinsured:

Rząd przyjął projekt ustawy powołującej Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Sejm przyjął nowelizację ustawy o usługach turystycznych

 

 

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...