Rząd przyjął projekt ustawy powołującej Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Dodano: 08-06-2016

W trakcie ostatniego posiedzenia Rady Ministrów w dniu 7 czerwca 2016 r. Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, podało Centrum Informacji Rządu.

Zdaniem twórców projektu, zaproponowane rozwiązania wzmocnią system zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, co przełoży się na wyższy poziom bezpieczeństwa klientów biur podróży. W projekcie położono nacisk na wzmocnienie systemu zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wypadek ich niewypłacalności. W tym celu zostanie stworzony tzw. drugi filar zabezpieczeń finansowych, czyli wprowadzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, który ma stanowić wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (system uzupełniający).

Obecnie na polskim rynku usług turystycznych działa jedynie pierwszy filar, który wymusza na biurach podróży zapewnienie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej oraz zapewnienie zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę, która z przyczyn zależnych od biura podróży nie odbyła się. W związku z powyższym biura podróży mają podpisane umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz wykupują ubezpieczenia dla swoich klientów.

Nowy system uzupełniający ma przede wszystkim umożliwić gromadzenie środków dostępnych w sytuacji, gdy zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nie wystarczy na pokrycie kosztów powrotów i zwrot pieniędzy klientom. Projekt przewiduje, że w pierwszej kolejności na opłacenie kosztów powrotu turystów z wakacji będą wykorzystywane środki z podstawowego systemu zabezpieczeń, w drugiej – z systemu uzupełniającego. Zdaniem twórców projektu, to rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia poziomu zaufania klientów do podmiotów z branży turystycznej i zabezpieczenia podróżujących.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny będzie prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Koszty na jego utrzymanie będą pochodziły ze składek biur podróży. Wysokość składki ma wynosić od 0 do 30 zł i będzie zależeć od rodzaju imprezy turystycznej oraz związanego z tym ryzyka. Zgodnie z projektem nowelizacji, ochroną będą objęci klienci biur podróży wpisanych do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych mających siedzibę w Polsce, niezależnie od wysokości wnoszonej składki.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, marszałkowie województw oraz Minister sportu i turystyki będą upoważnieni do kontroli biur podróży w zakresie składania deklaracji i opłacania składek do TFG. UFG w rocznym sprawozdaniu z działalności będzie przedstawiał informację dotyczącą funkcjonowania i działalności TFG. Przewidziano także obowiązkowe sporządzanie przez UFG kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków TFG oraz przekazanie jej do resortów: sportu i turystki oraz finansów.

W trakcie wtorkowego spotkania Rząd przyjął także projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz projekt ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania.

wstecz