bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Mondial Assistance zbadał, jak Polacy postrzegają usługi assistance

Mondial Assistance zbadał, jak Polacy postrzegają usługi assistance

Dodano: 2018-02-27
Publikator: Mondial Assistance. Ipsos

Mondial Assistance zaprezentował raport zawierający wyniki z badania „Rynek usług assistance widziany oczami klientów”, zrealizowanego przez Ipsos. Z danych wynika, że ¾ badanych zna produkty assistance. Natomiast najbardziej oczekiwaną usługą jest assistance medyczny. 

Pliki do pobrania

ipsos_mondial_assistance_prezentacja_na_sniadanie_prasowe.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...