bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Menedżerowie nie muszą płacić 70 proc. podatku od odprawy, jeśli nie wynika ona z zapisów w umowie o pracę

Menedżerowie nie muszą płacić 70 proc. podatku od odprawy, jeśli nie wynika ona z zapisów w umowie o pracę

Dodano: 2016-05-02
Publikator: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 6 kwietnia 2016 r., nr IPPB4/4511-103/16-2/JK2 stwierdził, że członkowie zarządów i menedżerowie zwalniani ze spółek Skarbu Państwa i firm komunalnych nie płacą 70 proc. podatku, jeżeli wypłata wynika z porozumienia z pracodawcą, a nie z umowy o pracę.

Rozpatrywana sprawa dotyczyła spółki należącej do Skarbu Państwa, która rozwiązała umowy z dyrektorami jednostek i ich zastępcami w trybie porozumienia stron. Pracownicy otrzymali rekompensatę za skrócenie okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed upływem terminu. Świadczenie w niektórych przypadkach przekroczyło trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika. Spółka miała wątpliwości co do zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 16 Ustawy o PIT, zgodnie z którym z tytułu określonych w umowie o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej ze spółką, odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta, w części, w której ich wysokość przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika – w wysokości 70% należnej odprawy lub odszkodowania, oraz objęcia spółki obowiązkiem poboru zryczałtowanego 70 proc. podatku z tego tytułu.

Pliki do pobrania

interpretacje_podatkowe_-_ippb4_4511-103_16-2_jk2.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...