bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Ubezpieczenia majątkowe
Limit kosztowy przy ubezpieczeniach GAP i najmie.

Limit kosztowy przy ubezpieczeniach GAP i najmie.

Dodano: 2023-05-09

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 maja 2023 r. (sygn. akt II FSK 112/21) orzekł, że całą składkę z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego od szkody całkowitej lub kradzieży można odliczyć od przychodu tylko, jeżeli wartość auta przyjęta w umowie ubezpieczenia nie przekracza 150 tys. zł. Dotyczy to również opłat za najem takiego samochodu. NSA potwierdził też, że w sytuacji, gdy wartość pojazdu będzie wyższa, to obie płatności mogą być zaliczane do kosztów przychodu wyłącznie proporcjonalnie. Wyrok dotyczył spółki energetycznej, która w ramach dodatkowych usług proponuje swoim klientom umowy ramowe, w których umożliwia im zawarcie umów związanych z używaniem samochodów osobowych, np. umów leasingu operacyjnego lub wynajmu – wraz z ubezpieczeniem pojazdu. Spółka najpierw sama bierze auta w leasing lub najem, a dopiero potem podpisuje umowy z klientami, którzy będą korzystać z pojazdów. Spór powstał w przypadku składek z tytułu ubezpieczenia GAP, które chroni przed utratą wartości pojazdu w razie zaistnienia szkody całkowitej, czyli kradzieży bądź zniszczenia samochodu. Ubezpieczenie to jest uzupełnieniem ubezpieczenia autocasco. Spółka kupowała ubezpieczenia GAP dla aut wynajmowanych lub leasingowanych. Uważała, że składki z tego tytułu może zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodu. Odmienne stanowisko miał jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazując, że art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT, który nie pozwala zaliczać do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Dyrektor KIS był zdania, że przepis ten dotyczy również składek płaconych z tytułu ubezpieczenia GAP, a więc spółka musi stosować się do limitu 150 tys. zł. Jeśli więc wartość samochodu przyjęta w umowie ubezpieczenia mieści się w limicie, to można odliczyć od przychodu całą składkę, ale jeżeli przekracza tę kwotę, to można zaliczyć ją do kosztów tylko proporcjonalnie . Z tym także zgodziły się sądy obu instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił uwagę na to, że ubezpieczenia typu GAP odnoszą się właśnie do wartości samochodu, a więc w tym zakresie ma zastosowanie ograniczenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT. Podobnie orzekł NSA. Zaznaczył, że limit 150 tys. zł nie dotyczy składek na OC i NNW, ponieważ ich wysokość nie zależy od wartości auta. Co innego jednak, gdy składki są płacone z tytułu ubezpieczenia AC lub GAP, bo w tym wypadku wartość samochodu stanowi istotny parametr. W obu przypadkach powinien więc być stosowany limit z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT.

Artykuły powiązane

„BACK TO THE FUTURE”. UBEZPIECZENIA PRZYSZŁOŚCI

22 marca 2016 roku w Centrum Nauki Kopernik mieliśmy przyjemność gościć ponad stuosobową grupę przedstawicieli branży fi...

„Chcemy stać się ubezpieczycielem uniwersalnym” – prezes Concordii o planach spółki

Jacek Smolarek, prezes grupy Concordia, zapowiedział na łamach dziennika Puls Biznesu rozszerzenie udziału w innych se...

„Pożyczka 3, 2, 1… start!” wraz z ubezpieczeniem

Bank Millennium ruszył z promocją Pożyczki Gotówkowej. W ramach nowych warunków klienci wnioskujący o pożyczkę z 12-mies...