bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Direct
KNF opracował kolejne projekty wytycznych dla sektora ubezpieczeniowego

KNF opracował kolejne projekty wytycznych dla sektora ubezpieczeniowego

Dodano: 2016-03-14
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego opracowała dwa projekty nowych wytycznych dla sektora ubezpieczeniowego tj. „Wytycznych dotyczących systemu zarządzania produktem” oraz „Wytycznych dotyczących badania adekwatności produktu”.

Przygotowane projekty stanowią pakiet wytycznych, których celem jest wzmocnienie ochrony klientów na rynku ubezpieczeniowym, ale także poprawę zaufania społecznego do rynku ubezpieczeniowego. KNF zwraca uwagę, że efektywny system zarządzania produktem, obejmujący pełny cykl życia produktu, tj. od momentu jego projektowania po moment wywiązania się zakładu ubezpieczeń z umownych zobowiązań, ma wpływ zarówno na wyniki finansowe i wypłacalność zakładu ubezpieczeń, ale również na jakość relacji z klientami, a w konsekwencji na zaufanie do samego zakładu i całego rynku finansowego.

Wytyczne KNF będą stanowić ramy dla prawidłowej organizacji systemu zarządzania produktem oraz identyfikacji, pomiaru, monitorowania, zarządzania i raportowania ryzyk związanych z tym procesem. Są zbiorem zalecanych działań w stosunku do wewnętrznych systemów kontroli, które pośrednio i bezpośrednio powinny zapewniać wdrażanie odpowiednich standardów zarządzania produktem. Z kolei wytyczne dotyczące badania adekwatności produktu określą sposób, w jaki zakład ubezpieczeń powinien badać odpowiedniość produktu do potrzeb i możliwości klienta.

Opracowane przez KNF dokumenty są z jednej strony odpowiedzią na nieprawidłowości związane z dystrybucją produktów o charakterze inwestycyjnym, a z drugiej strony uwzględniają fakt, że produkty te nie gwarantują ochrony ulokowanego kapitału i osiągnięcia zysku, a brak wystarczającej polityki informacyjnej ze strony zakładu ubezpieczeń i występującego w jego imieniu pośrednika ubezpieczeniowego powoduje, że klienci nie zawsze są świadomi jakiego rodzaju umowę zawarli, jakie wynikają z niej ryzyka, jakie spoczywają na nich obowiązki oraz jakie są warunki wypłaty świadczeń.

Warto zwrócić uwagę, że Wytyczne były przedmiotem publicznych konsultacji.

Pliki do pobrania

knf_wytyczne_it_ubezpieczeniowe_projekt.pdf
knf_wytyczne_dla_zakladow_ubezpieczen_i_reasekuracji_dotyczace_reasekuracji_biernej_retrocesji.pdf

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...