bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 5711 Zakład ubezpieczeń nie ma prawa względu do dokumentacji medycznej ubezpieczonego

Klauzula nr 5711 Zakład ubezpieczeń nie ma prawa względu do dokumentacji medycznej ubezpieczonego

Dodano: 2016-04-07
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt XVII AmC 3480/12) uznał za niedozwolone i zakazał pozwanemu wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

„Ubezpieczony, przystępując do ubezpieczenia, zwalnia lekarzy prowadzących w kraju stałego miejsca zamieszkania i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej przedstawicielom (…)”

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że powyższe postanowienie spełnia wszystkie cztery przesłanki, zawarte w art. 385 ust. 1 Kodeksu cywilnego.  

Rozpatrywany zapis narusza przesłankę dobrych obyczajów, które w tym przypadku jest wynika z faktu uzyskania przez zakład ubezpieczeń dostępu do dokumentacji medycznej klienta, które mogą zawierać dane poufne, wrażliwe i wstydliwe z punktu widzenia klienta.

W kwestii naruszenia interesów konsumentów, Sąd wskazał, że w rozpatrywanej sprawie zachodzi ono w sferze prywatnej i odwołuje się do psychiki i emocji konsumentów, co zdaniem Sądu nie powinno zachodzić w relacji między konsumentem a przedsiębiorcą.

W toku postępowania SO odwołał się do orzeczeń Sądu Najwyższego z dnia 2007-03-19, sygn. akt III SK 21/06 oraz z dnia 2007-10-11, sygn. akt III SK 9/07. Przywołane wyroki wskazywały, że konieczne jest ustalenie, jak wyglądałyby prawa i obowiązki konsumenta w sytuacji braku analizowanej klauzuli. Jeżeli przepisy ogólne stawiają konsumenta w lepszej sytuacji niż postanowienia proponowanej umowy, to w zasadzie postanowienia te należy uznać za niedozwolone. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest tylko, o ile zmiana jest uzasadniona specyfiką wzajemnych świadczeń lub jest kompensowana innymi postanowieniami wzorca.

W związku z powyższym Sąd orzekł, że sporna klauzula stanowi niedozwolone postanowienia umowne.

Pliki do pobrania

xvii_amc3480_12_wyrok.pdf
xvii_amc_3480_12_uzasadnienie.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...