bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 5711 Zakład ubezpieczeń nie ma prawa względu do dokumentacji medycznej ubezpieczonego

Klauzula nr 5711 Zakład ubezpieczeń nie ma prawa względu do dokumentacji medycznej ubezpieczonego

Dodano: 2016-04-07
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt XVII AmC 3480/12) uznał za niedozwolone i zakazał pozwanemu wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

„Ubezpieczony, przystępując do ubezpieczenia, zwalnia lekarzy prowadzących w kraju stałego miejsca zamieszkania i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej przedstawicielom (…)”

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że powyższe postanowienie spełnia wszystkie cztery przesłanki, zawarte w art. 385 ust. 1 Kodeksu cywilnego.  

Rozpatrywany zapis narusza przesłankę dobrych obyczajów, które w tym przypadku jest wynika z faktu uzyskania przez zakład ubezpieczeń dostępu do dokumentacji medycznej klienta, które mogą zawierać dane poufne, wrażliwe i wstydliwe z punktu widzenia klienta.

W kwestii naruszenia interesów konsumentów, Sąd wskazał, że w rozpatrywanej sprawie zachodzi ono w sferze prywatnej i odwołuje się do psychiki i emocji konsumentów, co zdaniem Sądu nie powinno zachodzić w relacji między konsumentem a przedsiębiorcą.

W toku postępowania SO odwołał się do orzeczeń Sądu Najwyższego z dnia 2007-03-19, sygn. akt III SK 21/06 oraz z dnia 2007-10-11, sygn. akt III SK 9/07. Przywołane wyroki wskazywały, że konieczne jest ustalenie, jak wyglądałyby prawa i obowiązki konsumenta w sytuacji braku analizowanej klauzuli. Jeżeli przepisy ogólne stawiają konsumenta w lepszej sytuacji niż postanowienia proponowanej umowy, to w zasadzie postanowienia te należy uznać za niedozwolone. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest tylko, o ile zmiana jest uzasadniona specyfiką wzajemnych świadczeń lub jest kompensowana innymi postanowieniami wzorca.

W związku z powyższym Sąd orzekł, że sporna klauzula stanowi niedozwolone postanowienia umowne.

Pliki do pobrania

xvii_amc3480_12_wyrok.pdf
xvii_amc_3480_12_uzasadnienie.pdf

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...