bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 488. Klauzula prorogacyjna

Klauzula nr 488. Klauzula prorogacyjna

Dodano: 2014-08-12
Publikator: UOKiK

Uznaje za niedozwolone i zakazuje S. Spółka Akcyjna z/s w W. stosowania w umowach z konsu¬mentami postanowienia wzorca umowy o treści: „Wszystkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny wła¬ściwy ze względu na siedzibę Towarzystwa."

XVII Amc 8/04

 

Pliki do pobrania

xvii_amc_8_04_sokik_488.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...