bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 488. Klauzula prorogacyjna

Klauzula nr 488. Klauzula prorogacyjna

Dodano: 2014-08-12
Publikator: UOKiK

Uznaje za niedozwolone i zakazuje S. Spółka Akcyjna z/s w W. stosowania w umowach z konsu¬mentami postanowienia wzorca umowy o treści: „Wszystkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny wła¬ściwy ze względu na siedzibę Towarzystwa."

XVII Amc 8/04

 

Pliki do pobrania

xvii_amc_8_04_sokik_488.pdf

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...