bg
Chcę wiedzieć o...

Klauzula nr 3834

Dodano: 2014-12-04
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
VI ACa 87/12 XVII AmC 1704/09
Nie ulega wątpliwości, że ocena ryzyka ubezpieczeniowego jest ważną kwestią z punktu widzenia ubezpieczyciela. Jednak zagwarantowanie prawidłowej oceny ryzyka powinno odbywać się w sposób nie naruszający interesów klienta. Istotą umowy ubezpieczenia jest bowiem ponoszenie ryzyka przez zakład ubezpieczeń i nie jest dopuszczalne takie ukształtowanie OWU, które de facto dopuszcza wycofanie się z ryzyka na skutek jego błędnej oceny. 
 
Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o treści:
 
„Opłata likwidacyjna jest pobierana w wysokości wskazanej w tabeli poniższej:
 
Rok Polisowy w którym jest pobierana  opłata likwidacyjna od środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych  Wysokość opłaty likwidacyjnej stanowiąca procent środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych
1 99%
2 99%
3 80%
4 70%
5 60&
6  50%
7 40%
8 30%
9 20%
10 10%
                                       

 

Pliki do pobrania

vi_aca_87_12_sa_3834.pdf
xvii_amc_1704_09_sokik_3834.pdf

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...