bg
Chcę wiedzieć o...

Klauzula nr 3834

Dodano: 2014-12-04
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
VI ACa 87/12 XVII AmC 1704/09
Nie ulega wątpliwości, że ocena ryzyka ubezpieczeniowego jest ważną kwestią z punktu widzenia ubezpieczyciela. Jednak zagwarantowanie prawidłowej oceny ryzyka powinno odbywać się w sposób nie naruszający interesów klienta. Istotą umowy ubezpieczenia jest bowiem ponoszenie ryzyka przez zakład ubezpieczeń i nie jest dopuszczalne takie ukształtowanie OWU, które de facto dopuszcza wycofanie się z ryzyka na skutek jego błędnej oceny. 
 
Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o treści:
 
„Opłata likwidacyjna jest pobierana w wysokości wskazanej w tabeli poniższej:
 
Rok Polisowy w którym jest pobierana  opłata likwidacyjna od środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych  Wysokość opłaty likwidacyjnej stanowiąca procent środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych
1 99%
2 99%
3 80%
4 70%
5 60&
6  50%
7 40%
8 30%
9 20%
10 10%
                                       

 

Pliki do pobrania

vi_aca_87_12_sa_3834.pdf
xvii_amc_1704_09_sokik_3834.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...