bg
Chcę wiedzieć o...

Klauzula nr 3525

Dodano: 2015-10-21
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

VI ACa 1181/11

XVII Amc 354/10

Szczególne zastrzeżenia w ocenie Sądu Apelacyjnego budzi użyty przez pozwanego zwrot o „stosowności” wymaganego zaświadczenia, który przy braku jasnego określenia daty w jakiej rzeczone zaświadczenie ma być wystawione oraz w związku z niejasnym stwierdzeniem odnośnie właściwego licencjonowanego serwisu, w ocenie Sądu Apelacyjnego sprawia, iż konsument nawet przy tożsamych okolicznościach nie może mieć pewności co do decyzji Ubezpieczyciela odnośnie wypłaty odszkodowania. 

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"W przypadku urządzeń zabezpieczających niestanowiących fabrycznego wyposażenia pojazdu oraz w odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy poza RP, z wyjątkiem pojazdów fabrycznie nowych, fakt montażu urządzenia oraz jego sprawność muszą być potwierdzone stosownym pisemnym zaświadczeniem wydanym przez licencjonowaną stację obsługi.”

 

Pliki do pobrania

vi_aca_1181_11_sa_3525.pdf
xvii_amc_354_10_sokik_3525.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...