bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 1368. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Klauzula nr 1368. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Dodano: 2014-08-13
Publikator: UOKiK
VI ACa  854/07  

XVII AmC 42/06

Postanowienie art. 8 ust. 7 OWU stanowi, że „po wystąpieniu szkody każda ze stron ma prawo pisemnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy jest dopuszczalne tylko w ciągu 30 dni od dnia wypłaty odszkodowania lub od dnia otrzymania przez właściciela pojazdu odmowy odszkodowania.” Postanowienie to tylko z pozoru stwarza równoprawną sytuację obu stron umowy. 

Uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o treści:

art. 8 ust. 7 „Po wystąpieniu szkody każda ze stron ma prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy jest dopuszczalne tylko w ciągu 30 dni od dnia wypłaty odszkodowania lub od dnia otrzymania przez właściciela pojazdu odmowy odszkodowania."

 

Pliki do pobrania

xvii_amc_42_06_sokik_1368.pdf
vi_aca_854_07_sa__1368.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...