bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 1367. Brak zwrotu składki

Klauzula nr 1367. Brak zwrotu składki

Dodano: 2014-08-13
Publikator: UOKiK
VI ACa  854/07   XVII AmC 42/06

O takim, abuzywnym  charakterze tego postanowienia dodatkowo świadczy związane z nim postanowienie art. 6 ust. 6 OWU. To bowiem postanowienie, w brzmieniu „zwrot składki nie przysługuje, jeżeli w okresie ubezpieczenia zaistniało zdarzenie, w związku z którym (…) wypłaciło lub jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania.” wyjaśnia rzeczywisty charakter, cel i skutki regulacji zawartej w art. 8 ust. 7 OWU. Razem oba postanowienia wprowadzają regułę, wedle której wykonanie obowiązku przez pozwanego, w zakresie wynikającym z umowy ubezpieczenia, powoduje podwójnie niekorzystny skutek po stronie konsumenta. 

Uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o treści:

art. 6 ust. 6 „ Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli w okresie ubezpieczenia zaistniało zdarzenie, w związku z którym A. wypłaciło lub jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania."

 

Pliki do pobrania

vi_aca_854_07_sa__1367.pdf
xvii_amc_42_06_sokik_1367.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...