bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 1291. Okoliczności podane w zgłoszeniu szkody

Klauzula nr 1291. Okoliczności podane w zgłoszeniu szkody

Dodano: 2014-08-12
Publikator: UOKiK
Uznaje za niedozwolone i zakazuje Towarzystwu  C. S.A. z siedzibą w W. stosowania postanowienia wzorca umownego pod nazwą „Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów" o treści:
„C. nie odpowiada za szkody powstałe w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody."
 
XVII AmC 123/07
 

Pliki do pobrania

xvii_amc_123_07_sokik_1291.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...