bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 1224. Ubezpieczenie budowlane: wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

Klauzula nr 1224. Ubezpieczenie budowlane: wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

Dodano: 2014-08-12
Publikator: UOKiK

Uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia zawartego w Ogólnych warunkach ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych „….” o treści art. 5.5,l pkt 19: „Bez względu na współwystępujące przyczyny i zakres ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w ubezpieczonych nieruchomościach domowych wskutek braku konserwacji budynku (lokali) lub wynikających z faktu, że jego konstrukcja lub wykonanie (montaż poszczególnych części składowych) stałych elementów wykończeniowych nie odpowiada normom obowiązującym w budownictwie."

XVII AmC 103/05

Pliki do pobrania

xvii_amc_103_05_sokik_1224.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...