bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 1224. Ubezpieczenie budowlane: wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

Klauzula nr 1224. Ubezpieczenie budowlane: wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

Dodano: 2014-08-12
Publikator: UOKiK

Uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia zawartego w Ogólnych warunkach ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych „….” o treści art. 5.5,l pkt 19: „Bez względu na współwystępujące przyczyny i zakres ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w ubezpieczonych nieruchomościach domowych wskutek braku konserwacji budynku (lokali) lub wynikających z faktu, że jego konstrukcja lub wykonanie (montaż poszczególnych części składowych) stałych elementów wykończeniowych nie odpowiada normom obowiązującym w budownictwie."

XVII AmC 103/05

Pliki do pobrania

xvii_amc_103_05_sokik_1224.pdf

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...