bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Istotny pogląd Rzecznika Finansowego dot. terminu przedawnienia roszczeń z UFK

Istotny pogląd Rzecznika Finansowego dot. terminu przedawnienia roszczeń z UFK

Dodano: 2018-06-12

Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z przeważającą częścią ochronną mają 3-letni okres przedawnienia roszczeń. Z kolei w przypadku produktów gr. 3 działu I z dominującym elementem inwestycyjnym roszczenia przedawniają się po 10 latach. Taką tezę postawił Rzecznik Finansowy w istotnym poglądzie skierowanym do Sądu Najwyższego.

Pliki do pobrania

ip_ufk_przedawnienie_sn.pdf

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...