bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Informacja o działaniach podjętych przez KNF w sprawie UFK

Informacja o działaniach podjętych przez KNF w sprawie UFK

Dodano: 2014-11-18
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 18 września 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego na stronie internetowej (pod adresem https://www.knf.gov.pl/Images/KNF_UFK_tcm75-39036.pdf) opublikowała informację o działaniach podjętych przez urząd w sprawie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W piśmie tym KNF wskazał, że wspomaga ochronę klientów poprzez przekazywanie postulatów legislacyjnych Ministerstwu Finansów, występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z naruszaniem zbiorowych interesów konsumentów, a także poprzez podejmowanie działań nadzorczych zarówno wobec poszczególnych instytucji finansowych, jak i wszystkich instytucji z danego sektoru. W piśmie KNF wskazała również konkretne przykłady podjętych działań, takie jak skierowanie do Ministerstwa Finansów w 2011 r. projektu nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Co istotne KNF w piśmie wprost zaznaczył, że ubezpieczenia na życie z UFK są legalnym produktem ubezpieczeniowym, wymienionym w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, a także w dyrektywach Unii Europejskiej. KNF wskazał także, że ubezpieczenia na życie z UFK są powszechnie oferowane w innych krajach. KNF wyjaśnił, że spory sądowe powstałe w związku z tego typu umowami powstają na tle dobrowolnie zawartych umów lub czynności zmierzających do ich zawarcia.

Pliki do pobrania

knf_pismo_podjete_dzialania_w_spr_ufk.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...