bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Informacja o działaniach podjętych przez KNF w sprawie UFK

Informacja o działaniach podjętych przez KNF w sprawie UFK

Dodano: 2014-11-18
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 18 września 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego na stronie internetowej (pod adresem https://www.knf.gov.pl/Images/KNF_UFK_tcm75-39036.pdf) opublikowała informację o działaniach podjętych przez urząd w sprawie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W piśmie tym KNF wskazał, że wspomaga ochronę klientów poprzez przekazywanie postulatów legislacyjnych Ministerstwu Finansów, występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z naruszaniem zbiorowych interesów konsumentów, a także poprzez podejmowanie działań nadzorczych zarówno wobec poszczególnych instytucji finansowych, jak i wszystkich instytucji z danego sektoru. W piśmie KNF wskazała również konkretne przykłady podjętych działań, takie jak skierowanie do Ministerstwa Finansów w 2011 r. projektu nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Co istotne KNF w piśmie wprost zaznaczył, że ubezpieczenia na życie z UFK są legalnym produktem ubezpieczeniowym, wymienionym w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, a także w dyrektywach Unii Europejskiej. KNF wskazał także, że ubezpieczenia na życie z UFK są powszechnie oferowane w innych krajach. KNF wyjaśnił, że spory sądowe powstałe w związku z tego typu umowami powstają na tle dobrowolnie zawartych umów lub czynności zmierzających do ich zawarcia.

Pliki do pobrania

knf_pismo_podjete_dzialania_w_spr_ufk.pdf

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...