bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Informacja o działaniach podjętych przez KNF w sprawie UFK

Informacja o działaniach podjętych przez KNF w sprawie UFK

Dodano: 2014-11-18
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 18 września 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego na stronie internetowej (pod adresem https://www.knf.gov.pl/Images/KNF_UFK_tcm75-39036.pdf) opublikowała informację o działaniach podjętych przez urząd w sprawie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W piśmie tym KNF wskazał, że wspomaga ochronę klientów poprzez przekazywanie postulatów legislacyjnych Ministerstwu Finansów, występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z naruszaniem zbiorowych interesów konsumentów, a także poprzez podejmowanie działań nadzorczych zarówno wobec poszczególnych instytucji finansowych, jak i wszystkich instytucji z danego sektoru. W piśmie KNF wskazała również konkretne przykłady podjętych działań, takie jak skierowanie do Ministerstwa Finansów w 2011 r. projektu nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Co istotne KNF w piśmie wprost zaznaczył, że ubezpieczenia na życie z UFK są legalnym produktem ubezpieczeniowym, wymienionym w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, a także w dyrektywach Unii Europejskiej. KNF wskazał także, że ubezpieczenia na życie z UFK są powszechnie oferowane w innych krajach. KNF wyjaśnił, że spory sądowe powstałe w związku z tego typu umowami powstają na tle dobrowolnie zawartych umów lub czynności zmierzających do ich zawarcia.

Pliki do pobrania

knf_pismo_podjete_dzialania_w_spr_ufk.pdf

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...