bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Europejskie Urzędy Nadzoru stworzyły wskazówki dla konsumentów dotyczące zrównoważonego finansowania

Europejskie Urzędy Nadzoru stworzyły wskazówki dla konsumentów dotyczące zrównoważonego finansowania

Dodano: 2023-12-13

W dniu 30 listopada 2023 r. trzy Europejskie Urzędy Nadzoru (EBA, EIOPA i ESMA – ESA) opublikowały interaktywny arkusz informacyjny, który odpowiada na najczęściej zadawane przez konsumentów pytania dotyczące zrównoważonego finansowania. Arkusz informacyjny zawiera wskazówki dla konsumentów rozważających zakup produktów finansowych o cechach zrównoważonego rozwoju, w tym pożyczek, oszczędności, inwestycji, ubezpieczeń i emerytur. Arkusz informacyjny zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i kroki, które konsumenci mogą podjąć, aby zrozumieć, w jaki sposób ich wybory finansowe mogą przyczynić się do bardziej zrównoważonej przyszłości. Ponadto arkusz informacyjny zawiera cztery wskazówki, które konsumenci powinni wziąć pod uwagę przed wyborem produktów finansowych z funkcjami zrównoważonego rozwoju. Konsumenci są zachęcani do:

  • zdecydowania, jak ważny jest dla nich zrównoważony rozwój i jakie cele finansowe chcą osiągnąć przed wyborem produktu;
  • unikania wprowadzania w błąd przez „greenwashing”, zwracania uwagi na warunki i cechy zrównoważonego rozwoju;
  • pamiętania, że produkty finansowe z cechami zrównoważonego rozwoju nie są wolne od ryzyka;
  • w przypadku inwestycji i umów ubezpieczenia na życie, nie spieszenia się z podjęciem decyzji i w razie potrzeby zwracania się o dalsze wyjaśnienia do spółki lub osoby, która może doradzić i sprzedać takie produkty.

Słownictwo finansowe może czasami onieśmielać i uniemożliwiać konsumentom zrozumienie kluczowych pojęć finansowych, takich jak „ESG” lub „taksonomia UE”. Aby pokonać tę barierę, arkusz informacyjny zawiera pomocne wyskakujące okienka, które wyjaśniają określone terminy w prosty i łatwy do zrozumienia sposób. Arkusz informacyjny został przetłumaczony na wszystkie języki UE, a Europejskie Urzędy Nadzoru współpracują z krajowymi organami nadzoru, aby pomóc w jego promowaniu w całej UE. Dokument dostępny jest pod adresem:

https://www.eiopa.europa.eu/publications/investments-loans-insurance-or-pensions-sustainable-focus-what-you-need-know_en

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...

Ubezpieczenia w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku

W dniu 28 listopada 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował biuletyn, w którym zamieszczono analizę ry...