bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

Dodano: 2023-12-07

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&A) – SFDR” na podstronie „Finansowanie zrównoważonego rozwoju” opublikowano aktualizację odpowiedzi na pytania 10 i 15 oraz dodano nowe pytania i odpowiedzi. SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) to rozporządzenie, które ma na celu osiągnięcie większej przejrzystości w odniesieniu do sposobu analizowania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, które występują w ramach działalności prowadzonej przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych. Aktualizacja odpowiedzi KNF na pytania związana jest z rozporządzeniem delegowanym nr 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 roku uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 (tzw. SFDR), które obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku, a nie obowiązywało w okresie przygotowywania pierwszego zestawu Q&A do SFDR. Nowe pytania i odpowiedzi adresują natomiast wątpliwości powstałe w toku stosowania SFDR m.in. dotyczące dostępności danych na temat zrównoważonego rozwoju, kwalifikowania produktów inwestycyjnych do ujawnień z art. 8 i 9 SFDR, ujawnień okresowych, oceny ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych inwestujących w „zielone” fundusze. Pytania i odpowiedzi na nie znajdują się pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Finansowanie_zrownowazonego_rozwoju/Q&A

 

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...