bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Sektor finansowy
Działania UOKiK w 2022 r.

Działania UOKiK w 2022 r.

Dodano: 2023-08-16

W dniu 10 sierpnia 2023 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował sprawozdanie ze swojej działalności z ubiegłego roku. Z udostępnionych danych wynika, że Urząd wydał aż 953 decyzje. Co ważne, znacznie przeważają wśród nich te, dotyczące konsumentów – 577, z kolei tych odnoszących się do ochrony konkurencji było znacznie mniej – 376. W 2022 r. suma nałożonych przez Prezesa UOKiK kar pieniężnych również nie była mała, ponieważ wyniosła 428,4 mln zł. Wśród ukaranych znalazły się też spółki z branży ubezpieczeniowej m.in. MetLife (obecnie Nationale-Nederlanden) – kara ponad 5,2 mln zł oraz UNIQA Życie (wcześniej AXA Życie) – kara 10 mln zł. Ubezpieczyciele oferowali indywidualne ubezpieczenia na życie z UFK, stosując przy tym niedozwolone postanowienia umowne. Mechanizmy stosowane przy odstąpieniu od umowy przewidywały utratę znacznej części środków finansowych klientów i tym samym zniechęcały ich do wcześniejszego rozwiązania umowy. Co ciekawe, w zeszłym roku do Urzędu wpłynęło aż 2396 anonimowych powiadomień w ramach programu Sygnalista. Liczba ta wzrosła o ponad cztery razy w stosunku do 2020 i 2021 r. W 2022 r. UOKiK był również bardzo aktywny w sferze zatorów płatniczych – prowadzono 88 postępowań oraz wydano 33 decyzje w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku wszczęto 79 nowych postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz 18 w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Należy też podkreślić, że w 2022 r. UOKiK zrealizował budżet o wartości 125,5 mln zł. Sprawozdanie dostępne jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/komentarze_wyjasnienia_i_stanowiska.php?news_id=19802

Artykuły powiązane

#OznaczamReklamy – Rekomendacje Prezesa UOKiK

Rekomendacje Prezesa UOKiK dotyczące oznaczania reklam stanowią pomoc dla następujących grup użytkowników mediów społec...

Pierwsze kary UOKiK za nieprawidłowe prezentowanie promocji

W dniu 10 lipca 2023 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o postawieniu zarzutów czterem dużym prze...

I kwartał 2023 r.: mniej szkód, wyższe odszkodowania

W dniu 24 maja 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował Biuletyn Informacyjny Ośrodka Informacji UFG d...