bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Pierwsze kary UOKiK za nieprawidłowe prezentowanie promocji

Pierwsze kary UOKiK za nieprawidłowe prezentowanie promocji

Dodano: 2023-07-11

W dniu 10 lipca 2023 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o postawieniu zarzutów czterem dużym przedsiębiorstwom, które wbrew obowiązkom mogły wprowadzać konsumentów w błąd, gdyż nie stosowały się do przepisów zakładających obowiązek informowania o najniższej cenie z 30 dni poprzedzających promocje. Jak podkreśla urząd obecnie jest to jedna z najważniejszych informacji dla konsumentów. Jest podstawą, do której musi odnosić się aktualna promocja. Obowiązek jej podawania ma ułatwić kupującym podejmowanie decyzji zakupowych i weryfikację rzeczywistej korzyści cenowej. Niedopuszczalne jest zatem, aby konsumenci dostawali komunikat o dużej obniżce procentowej bądź kwotowej, gdy w praktyce promocja nie jest dla nich korzystna w porównaniu do najniższej ceny z 30 dni przed jej wprowadzeniem. Takie działania przedsiębiorców mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Co ważne, za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów uznawane jest również nieczytelne informowanie o najniższej cenie z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki – stosowanie małej czcionki, słabo widocznego koloru w zestawieniu z wyrazistymi komunikatami o cenie aktualnej bądź o wielkości rabatu. Obowiązek rzetelnego informowania konsumentów o cenie – w tym, w przypadku promocji, o najniższej cenie z 30 dni – obejmuje każde miejsce i wszystkie etapy sprzedaży. W związku z powyższym UOKiK zauważył, że przedsiębiorcy: Zalando, Media Markt, Sephora i Glovo, komunikując promocje, mogli wprowadzać konsumentów w błąd i naruszać ich zbiorowe interesy. Zarzuty dotyczą m.in. niepodawania najniższej ceny obowiązującej 30 dni przed wprowadzeniem obniżki bądź informowania o niej w sposób nieczytelny, nieuwzględniania w aktualnej promocji odniesienia do tej ceny, stosowania filtrów i prezentacji ofert nieodnoszących się do niej i niekonsekwentnego używania innych punktów odniesienia. To pierwsze zarzuty Prezesa UOKiK dotyczące tego, jak rynek dostosował się do nowych wymagań dotyczących informowania o promocjach cenowych. Urząd weryfikuje także inne obowiązki wynikające ze zmienionego prawa. Sprawdza, czy przedsiębiorcy podają dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu, który powinien zapewniać możliwość efektywnego kontaktu, oraz czy konsumenci znajdą na platformach informacje o tym, czy oferta pochodzi od przedsiębiorcy, czy osoby prywatnej, co warunkuje np. kwestię odstąpienia od umowy. W przypadku stwierdzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK może nakazać zmiany niedozwolonej praktyki oraz nałożyć karę w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu.

Artykuły powiązane

172 mln kary od UOKiK za nieudzielenie informacji

UOKiK nałożył karę w postępowaniu przeciw Gazpromowi i pięciu międzynarodowym podmiotom odpowiedzialnym za finansowanie...

UOKiK otrzymał kilkadziesiąt zgłoszeń od sygnalistów

Od poniedziałku działa pilotażowy program tzw. sygnalistów. Został on uruchomiony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Kons...

Prezes UOKiK zaktualizował Wyjaśnienia dot. ustalania wysokości kar dla przedsiębiorców

W dniu 31 marca 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: „Prezes UOKiK”) przedstawił zaktua...