bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa nr 2005/14/WE Parlamentu Europejksiego i Rady Unii Europejskiej

Dyrektywa nr 2005/14/WE Parlamentu Europejksiego i Rady Unii Europejskiej

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w dniu 11 maja 2005 r. przyjęły dyrektywę nr 2005/14/WE zmieniającą dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Celem przyjęcia dyrektywy 2005/14/WE było wzmocnienie i skonsolidowanie jednolitego rynku ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Pliki do pobrania

dyrektywa_pe_i_rady_ue_2005.14.we_zmieniajaca_dyrektywy_72.166.ewg_84.5.ewg_88.357.ewg_90.232.ewg_2000.26.we.pdf

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...