bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Dyrektywa nr 2005/14/WE Parlamentu Europejksiego i Rady Unii Europejskiej

Dyrektywa nr 2005/14/WE Parlamentu Europejksiego i Rady Unii Europejskiej

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w dniu 11 maja 2005 r. przyjęły dyrektywę nr 2005/14/WE zmieniającą dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Celem przyjęcia dyrektywy 2005/14/WE było wzmocnienie i skonsolidowanie jednolitego rynku ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Pliki do pobrania

dyrektywa_pe_i_rady_ue_2005.14.we_zmieniajaca_dyrektywy_72.166.ewg_84.5.ewg_88.357.ewg_90.232.ewg_2000.26.we.pdf

Artykuły powiązane

Ubezpieczenia w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku

W dniu 28 listopada 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował biuletyn, w którym zamieszczono analizę ry...

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...

Ubezpieczyciel jednak wypłaci odszkodowanie bliskim ofiar wypadku na A1

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 miał miejsce 16 września 2023 r. To właśnie tego dnia kierowca jadący z p...