bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
EIOPA określiła swoje strategiczne priorytety na 2024 r.

EIOPA określiła swoje strategiczne priorytety na 2024 r.

Dodano: 2023-10-23

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych określił swoje strategiczne priorytety na lata 2024-2026. W kontekście zmieniających się wyzwań, zagrożeń i możliwości EIOPA będzie koncentrować się na zarządzaniu niepewnością w czasach transformacji, tak aby sektory ubezpieczeń i emerytur mogły nadal dostarczać wartość ubezpieczającym i beneficjentom, przedsiębiorstwom i gospodarce Unii Europejskiej. EIOPA przede wszystkim planuje skupić się na integracji w kwestii zrównoważonego finansowania we wszystkich obszarach pracy, w tym włączenie ryzyka ESG do ram ostrożnościowych dotyczących ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych oraz zajmie się lukami w ochronie. Urząd chce skupić się też na wspieraniu konsumentów, rynku i społeczności nadzorczej poprzez transformację cyfrową, ze szczególnym uwzględnieniem definiowania polityki i wdrażania cyfrowej odporności operacyjnej (DORA), ustawy o sztucznej inteligencji i europejskiego pojedynczego punktu dostępu (ESAP). EIOPA będzie również dążyć do poprawy jakości i skuteczności nadzoru, w szczególności w związku ze wzrostem działalności transgranicznej, w tym przegląd materiałów dotyczących konwergencji nadzorczej z uwzględnieniem przeglądu Solvency II. Urząd chce też zapewnić technicznie solidną politykę ostrożnościową i politykę prowadzenia działalności, w tym utrzymanie integralności ram regulacyjnych dotyczących ubezpieczeń w miarę zbliżania się do kolejnych etapów przeglądu Solvency II. EIOPA zamierza również wprowadzić identyfikację, ocenę, monitorowanie i raportowanie ryzyka dla stabilności finansowej i prowadzenia działalności oraz promowanie polityk zapobiegawczych i działań łagodzących, w tym dostarczanie terminowych i dokładnych analiz stabilności finansowej i ocen ryzyka. Na koniec Urząd planuje zapewnić skuteczną rekrutację, zarządzanie i rozwój kapitału ludzkiego EIOPA w celu dalszego wzmocnienia jego pozycji jako atrakcyjnego pracodawcy. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:

https://www.eiopa.europa.eu/publications/revised-single-programming-document-2024-2026_en

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...