bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Dane osobowe
Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Dodano: 2024-04-17

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą przechowywać dokumenty kandydatów do pracy nawet kilka lat. Miałoby to zabezpieczyć pracodawców w sytuacji zarzutów kandydatów dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu. Sprawa dotyczyła kobiety rekrutującej się na stanowisko pracy za pomocą strony internetowej przedsiębiorstwa. Kandydatka nie uzyskała jednak pozytywnego wyniku, a po pewnym czasie złożyła skargę do Urzędy Ochrony Danych Osobowych, gdyż pracodawca nie usunął jej danych niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Powoływał się na to, że dokumenty byłyby ochroną wobec roszczeń kandydatów wnoszących zarzut dyskryminacji ze względu na np. wiek lub płeć. Prezes UODO upomniał przedsiębiorcę za naruszenie przepisów RODO o bezpodstawnym przetwarzaniu osobowych po zakończeniu rekrutacji. Pracodawca zaskarżył tą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który ją uchylił. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że przechowywanie danych osobowych kandydatów jest uzasadnione interesem pracodawców i kandydatów do pracy. Wskazano też, że dane te są potrzebne do porównania sytuacji kandydatów w wypadku postawienia zarzutów dyskryminacji. Od tego wyroku PUODO złożył skargę kasacyjną do NSA. Sąd ją oddalił zaznaczając, przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione w momencie spełnienia konkretnych przesłanek. NSA podkreślił też, że w przedmiotowej sprawie potrzeba przetwarzania danych osobowych wynika z prawnie uzasadnionych interesów, które mają charakter nadrzędny wobec podstawowych praw i wolności osoby, której dotyczą przetwarzane dane.

Artykuły powiązane

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...

Ograniczona odpowiedzialność administratorów danych za naruszenie RODO – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 25 stycznia 2024 r. (sygn. akt C – 687/21) orzekł, że sama ut...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...