bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

Dodano: 2024-02-26

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten przewiduje, że kontrole będą przeprowadzane wśród podmiotów przetwarzających dane przy użyciu internetowych aplikacji. Sprawdzany będzie sposób zabezpieczenia i udostępniania danych osobowych przetwarzanych w związku z użytkowaniem aplikacji. Kontrole będą również przeprowadzane wśród organów przetwarzających dane osobowe w  Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym. UODO planuje sprawdzić również poprawność wywiązywania się z obowiązku informacyjnego przez podmioty prywatne. Jak podkreślono w komunikacie, kwestie przestrzegania przepisów o ochronie danych w sektorach oraz ich kontrola należą do bardzo istotnych zadań realizowanych przez Prezesa UODO.

Artykuły powiązane

Wskazanie na problemy psychiczne w skierowaniu do lekarza medycyny pracy przez pracodawcę – analiza decyzji Prezesa UODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) ogłosił decyzję w biuletynie UODO nr 12/12/23, kwestionującą praktyki zwią...

#5 Nastrój się na prawo – Czy sąd może kontrolować PUODO?

PUODO wie najlepiej We wrześniu 2019 Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych nałożył na spółkę Morele.net karę w w...

Wyciek informacji podstawą do żądania odszkodowania od administratora

Według wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 grudnia 2023 r. (sygn. ak...