bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Badanie stanu zdrowia klientów zakładu ubezpieczeń jest wolne od VAT

Badanie stanu zdrowia klientów zakładu ubezpieczeń jest wolne od VAT

Dodano: 2016-07-04
Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 28 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I SA/Po 2336/15) orzekł, że usługa badania lekarskiego wykonana na rzecz zakładu ubezpieczeń stanowi element jednej kompleksowej usługi ubezpieczenia i tak jak usługa główna nie podlega opodatkowaniu.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła spółki, która w przyszłości będzie świadczyć na rzecz zakładu ubezpieczeń usługi medyczne, obejmujące m. in. weryfikację prawa do świadczenia ubezpieczeniowego, usługi assistance medycznego, pozyskiwanie dokumentacji medycznej. Usługi te są wykonywane dla celów ubezpieczeniowych, tj. realizacji zawartych umów ubezpieczenia lub jako czynności niezbędne przed zawarciem umowy. Usługi te do tej pory były wykonywane przez zakład ubezpieczeń.

Spółka miała wątpliwości, czy usługi świadczone na rzecz zakładu ubezpieczeń podlegają opodatkowaniu. Jej zdaniem, usługi te powinny być zwolnione od podatku. W uzasadnieniu spółka wskazała, że czynności, jakie będzie wykonywać w związku z podjęciem współpracy z zakładem ubezpieczeń, nie stanowią oddzielnych usług, ale są składowymi etapami realizacji jednej kompleksowej usługi, tj. obsługi klientów zakładu ubezpieczeń.

Pliki do pobrania

orzeczenie_uslugi_a_vat.pdf

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...