bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zysk Grupy BOŚ

Zysk Grupy BOŚ

Dodano: 2022-04-01
Publikator: informacja prasowa

W 2021 r. Grupa BOŚ osiągnęła zysk netto w kwocie ponad 47 mln zł. Co ciekawe, rok wcześniej bank odnotował straty netto w kwocie prawie 307 mln zł.

Kwota udzielonych w ubiegłym roku kredytów i pożyczek wzrosła o 27 proc. r/r. Natomiast sprzedaż kredytów proekologicznych w tym samym czasie powiększyła się o 24 proc. r/r. Rok 2021 był bowiem czasem dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Dla banku był to ponadto okres ogłoszenia i wdrożenia nowej strategii rozwoju, której celem jest powrót na drogę trwałej rentowności.

W minionym roku Grupa BOŚ osiągnęła poprawę rezultatów – dotyczy to obszaru wyniku odsetkowego oraz prowizyjnego.

Poprawa marży odsetkowej jest efektem obniżenia oprocentowania depozytów i restrukturyzacji portfela kredytowego. Na powyższe miała wpływ również decyzja RPP o podwyżce stóp procentowych, co jest kontynuowane w bieżącym roku.

Z kolei na wyższy wynik z tytułu opłat i prowizji odnotowany przez bank miał wpływ wzrost prowizji od udzielonych kredytów i gwarancji. W zeszłym roku łączna sprzedaż kredytów wzrosła o 27 proc r/r, natomiast sprzedaż kredytów proekologicznych była wyższa o 24 proc. od tej osiągniętej w 2020 r. Podobnie jednak, jak to miało miejsce dotychczas, największy udział w wyniku prowizyjnym Grupy BOŚ w 2021 r. miały opłaty z działalności maklerskiej.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...