bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zysk Grupy BOŚ

Zysk Grupy BOŚ

Dodano: 2022-04-01
Publikator: informacja prasowa

W 2021 r. Grupa BOŚ osiągnęła zysk netto w kwocie ponad 47 mln zł. Co ciekawe, rok wcześniej bank odnotował straty netto w kwocie prawie 307 mln zł.

Kwota udzielonych w ubiegłym roku kredytów i pożyczek wzrosła o 27 proc. r/r. Natomiast sprzedaż kredytów proekologicznych w tym samym czasie powiększyła się o 24 proc. r/r. Rok 2021 był bowiem czasem dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Dla banku był to ponadto okres ogłoszenia i wdrożenia nowej strategii rozwoju, której celem jest powrót na drogę trwałej rentowności.

W minionym roku Grupa BOŚ osiągnęła poprawę rezultatów – dotyczy to obszaru wyniku odsetkowego oraz prowizyjnego.

Poprawa marży odsetkowej jest efektem obniżenia oprocentowania depozytów i restrukturyzacji portfela kredytowego. Na powyższe miała wpływ również decyzja RPP o podwyżce stóp procentowych, co jest kontynuowane w bieżącym roku.

Z kolei na wyższy wynik z tytułu opłat i prowizji odnotowany przez bank miał wpływ wzrost prowizji od udzielonych kredytów i gwarancji. W zeszłym roku łączna sprzedaż kredytów wzrosła o 27 proc r/r, natomiast sprzedaż kredytów proekologicznych była wyższa o 24 proc. od tej osiągniętej w 2020 r. Podobnie jednak, jak to miało miejsce dotychczas, największy udział w wyniku prowizyjnym Grupy BOŚ w 2021 r. miały opłaty z działalności maklerskiej.

Artykuły powiązane

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

#2 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 1

Dokąd zmierza rynek bancassurance? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tej i kolejnych publikacjach oraz w se...

Po kilku miesiącach wracamy z naszym nowym portalem

Po wielu miesiącach prac nad nową odsłoną portalu BeInsured (niestety informatycy nas pokonali i z kilku tygodni zrob...

    Zadaj Pytanie